SAMEN kom je VERDER

Samenwerkingspartners

Alliade werkt actief samen met andere organisaties. Dit doen we met name in Friesland. Bij de regionale samenwerking willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen en trends voor onze doelgroepen. Daarbij richten we ons op de zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, jeugdzorg, werk en dagbesteding en maatschappelijke ondersteuning.

Alliade werkt actief samen met andere organisaties. Dit doen we met name in Friesland. Bij de regionale samenwerking willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen en trends voor onze doelgroepen. Daarbij richten we ons op de zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, jeugdzorg, werk en dagbesteding en maatschappelijke ondersteuning.

In onze omgeving zien we de volgende ontwikkelingen waarop wij willen anticiperen:

  • Een groeiend tekort op de arbeidsmarkt door een toenemende vergrijzing en ontgroening.
  • Zorg wordt zoveel mogelijk thuis geboden (ambulantisering) en alleen wanneer specialistische zorg nodig is volgt opname in een zorginstelling.
  • Met als gevolg een toenemende complexiteit van zorg- en behandelvragen in de zorginstellingen.
  • Inzet van zorgtechnologie en slimme hulpmiddelen kan helpen, maar vraagt ook om andere manieren van werken.
  • Samenwerken in de gehele zorgketen in Friesland met ziekenhuizen, ouderenzorg (VVT), GGZ en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • Wij werken samen in de regio via de regioplannen op het gebied van ouderenzorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en jeugd.