Werk & dagbesteding participatieladder

Met de participatieladder wordt goed zichtbaar op welk niveau mensen kunnen meedoen in de samenleving. De participatieladder bestaat uit zes niveaus. Alliade biedt werk & dagbesteding waardoor mensen op de participatieladder kunnen stijgen.

Dagactiviteiten in de thuissituatie.

Dagactiviteiten in de thuissituatie.

1.Dagbesteding thuis

Stimulerend, activerend en belevingsgericht.

Stimulerend, activerend en belevingsgericht.

2.Dagbesteding/sociale contacten buitenshuis

Arbeidsmatig met passende begeleidingsintensiteit.

Arbeidsmatig met passende begeleidingsintensiteit.

3.Deelname georganiseerde activiteiten

Leer/werk-locaties, begeleid werken plekken extern.

Leer/werk-locaties, begeleid werken plekken extern.

4.Onbetaald werk

Arbeidsvermogen vastgesteld. Job-coach-ondersteuning mogelijk vanuit BaanPlus.

Arbeidsvermogen vastgesteld. Job-coach-ondersteuning mogelijk vanuit BaanPlus.

5.Betaald werk met ondersteuning
WLZ / WMO / PGB
PARTICIPATIEWET