Kleinschalige woon- en behandelgroepen

Wonen met begeleiding of behandeling met verblijf

Soms is het beter als je tijdelijk op één van onze locaties komt wonen. In onze woon- en behandelgroepen woon je op een veilige plek. En krijg je de zorg en behandeling die bij jou past.

Soms is het beter als je tijdelijk op één van onze locaties komt wonen. In onze woon- en behandelgroepen woon je op een veilige plek. En krijg je de zorg en behandeling die bij jou past.

 • Voor kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking
 • Voor kinderen jonger dan 12 jaar
 • Voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking vanaf 12 jaar
 • Voor jongeren die bijna op zichzelf gaan (17+)
 • Voor kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking

Een tweede (t)huis voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking

De zorg voor een kind met een verstandelijke of meervoudige beperking is soms zo zwaar, dat je thuis niet meer kunt geven wat je zoon of dochter nodig heeft. Wij bieden een fijn tweede huis waar kinderen met een beperking zoveel mogelijk tot hun recht komen.


Veilige en vertrouwde woonsituatie

Op onze locaties bieden we een vertrouwde woonsituatie en behandeling aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, die vanwege een verstandelijke beperking en vaak bijkomende psychische of lichamelijke problematiek niet meer thuis kunnen wonen. Denk bij psychische problematiek aan ASS, ADHD en hechtingsstoornissen. Onze begeleiders bieden passende zorg en ondersteuning. We kijken verder dan de verstandelijke of meervoudige beperking. We stimuleren de sterke punten van kinderen en haken zo goed mogelijk aan bij hun karakter en natuurlijke ontwikkeling.


Samen met ouders

Het vraagt moed en liefde om een andere woonplek voor je kind te kiezen. We betrekken ouders zoveel mogelijk bij de opvoeding en het dagelijkse leven. Daarom ben je als ouder altijd welkom en als het kan, komt je kind in de weekenden of vakanties thuis. 


Houvast en veiligheid

Net als thuis heeft iedereen een (klein) aandeel in het huishouden. Daarnaast werken we met een voorspelbare dagindeling. Dat zorgt voor houvast en veiligheid. Overdag gaan de kinderen naar school. Als er een ontheffing is van de leerplicht zoeken we een passende daginvulling. In de vrije tijd is er ruimte voor sport, spel en uitstapjes.

Locaties

  • Plaats: Drachten
  • Categorieën: Kleinschalige woon- en behandelgroepen, Woonzorg
  • Leeftijdscategorieën: Kinderen, Jongeren
  • Plaats: Damwoude
  • Categorieën: Kleinschalige woon- en behandelgroepen, Woonzorg, Begeleid wonen
  • Leeftijdscategorieën: Kinderen, Jongeren
  • Plaats: Drachten
  • Categorieën: Kleinschalige woon- en behandelgroepen, Woonzorg
  • Leeftijdscategorieën: Kinderen, Jongeren, Jong volwassenen
  • Plaats: Drachten
  • Categorieën: Kleinschalige woon- en behandelgroepen
  • Leeftijdscategorieën: Kinderen
  • Plaats: Drachten
  • Categorieën: Kleinschalige woon- en behandelgroepen
  • Leeftijdscategorieën: Kinderen, Jongeren
  • Plaats: Drachten
  • Categorieën: Kleinschalige woon- en behandelgroepen
  • Leeftijdscategorieën: Kinderen, Jongeren
  • Plaats: Beetsterzwaag
  • Categorieën: Kleinschalige woon- en behandelgroepen, De Wissel
  • Leeftijdscategorieën: Kinderen, Jongeren
  • Plaats: Damwoude
  • Categorieën: Kleinschalige woon- en behandelgroepen, Woonzorg, Begeleid wonen
  • Leeftijdscategorieën: Kinderen, Jongeren
  • Plaats: Damwoude
  • Categorieën: Kleinschalige woon- en behandelgroepen, Woonzorg, Begeleid wonen
  • Leeftijdscategorieën: Kinderen, Jongeren
  • Plaats: Leeuwarden
  • Categorieën: Kleinschalige woon- en behandelgroepen
  • Leeftijdscategorieën: Kinderen
  • Plaats: Leeuwarden
  • Categorieën: Kleinschalige woon- en behandelgroepen
  • Leeftijdscategorieën: Kinderen, Jongeren, Jong volwassenen
  • Plaats: Leeuwarden
  • Categorieën: Kleinschalige woon- en behandelgroepen
  • Leeftijdscategorieën: Kinderen, Jongeren, Jong volwassenen