Kinderdagcentrum (KDC)

Kinderdagcentrum (KDC)

Kinderdagcentrum: een fijne en veilige plek voor ontwikkeling

Heeft je kind een verstandelijke beperking? Of ontwikkelt je kind zich minder snel dan andere kinderen? Onze kinderdagcentra helpen kinderen en jongeren die extra zorg en begeleiding nodig hebben. Samen kunnen we ervoor zorgen dat je kind zo goed mogelijk mee kan doen in de maatschappij.

Heeft je kind een verstandelijke beperking? Of ontwikkelt je kind zich minder snel dan andere kinderen? Onze kinderdagcentra helpen kinderen en jongeren die extra zorg en begeleiding nodig hebben. Samen kunnen we ervoor zorgen dat je kind zo goed mogelijk mee kan doen in de maatschappij.

In onze kinderdagcentra bieden we begeleiding, behandeling en zorg aan kinderen van 0 tot 18 jaar met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking en een ontwikkelingsachterstand. De activiteiten die we samen met de kinderen doen, zijn gericht op ontwikkelingsstimulering. We leren de kinderen vaardigheden aan, waardoor ze zelfstandiger worden en zoveel mogelijk kunnen bereiken. Het doel is om kinderen, waar mogelijk, stap voor stap te begeleiden naar een vorm van onderwijs of dagbesteding.


Dat doen we zo:

 • Gericht op leren en ontwikkelen

  Een kinderdagcentrum lijkt een beetje op een school. In kleine groepen doen de kinderen spel- en leeractiviteiten die passen bij hun niveau. Kinderen worden op een speelse manier uitgedaagd om vaardigheden te oefenen. Ontwikkeling staat voorop. Ieder kind op zijn eigen manier. In zijn eigen tempo.

 • Mogelijkheden voor behandeling

  In het kinderdagcentrum werken naast begeleiders deskundigen die verschillende therapieën aanbieden om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Bijvoorbeeld logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en muziektherapeuten. Zij werken één op één met een kind, maar ook met kleine groepjes kinderen. De therapeuten adviseren de begeleiders en de ouders. Daarnaast is er altijd een gedragskundige nauw betrokken om de begeleiders en deskundigen te adviseren. En om ouders te ondersteunen bij vragen.

 • Samenwerking met ouders

  Belangrijk in onze aanpak is de samenwerking tussen kind, ouder en begeleiders. Begeleiders, deskundigen en ouders bespreken regelmatig samen hoe het gaat en stellen samen doelen op. Soms zijn dit kleine stapjes. Maar ook met kleine stapjes kan er veel worden bereikt. De doelen worden regelmatig geëvalueerd.

 • Aanpak van onze zorg

  In onze kinderdagcentra werken we met verschillende methodieken. Zo werken we bijvoorbeeld met LACCS. LACCS is ontwikkeld voor de ondersteuning van mensen met een (zeer) ernstige meervoudige beperking. Een goed leven staat in deze methodiek centraal. Welke methodiek we toepassen, hangt af van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.


Contact met scholen in de omgeving

Onze kinderdagcentra werken samen met speelleergroepen, het basisonderwijs en het speciaal onderwijs in de regio. 

‘Elke dag leer ik iets nieuws’

Locaties

  ‘In de speelpauzes maken we ons hoofd weer vrij’