Alliade

Gewijzigde situatie

Door een wijziging in de organisatiestructuur van Zorggroep Alliade is met ingang van januari 2020 het toewijzen van de ANBI status ook aangepast.

Voorheen bestond Zorggroep Alliade uit meerdere dochter-zorgentiteiten, zowel stichtingen als BV’s. Aan het hoofd van deze structuur stond topstichting Alliade. Vanaf 2020 is Stichting Alliade één grote zorgstichting en geen topstichting meer. Hiermee is de volledige ANBI status overgegaan op Stichting Alliade.

Voor alle duidelijkheid ziet u hieronder de koppelingen naar de ANBI pagina’s van de zorgonderdelen van Zorggroep Alliade die tot 2020 de ANBI verslaglegging op dochterniveau aanboden.

ANBI verslaglegging Talant

ANBI verslaglegging Meriant

ANBI verslaglegging Reik

ANBI Zorggroep Alliade

Zorggroep Alliade is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Sinds 1 januari 2014 hebben ANBI's een publicatieplicht. Op deze pagina vindt u alle gegevens van Zorggroep Alliade en haar zorgonderdelen - met ANBI status -overzichtelijk op een rijtje.

1 Naam instelling/organisatie
Zorggroep Alliade 

2 RSIN-nummer
822110696

3 Post- of bezoekadres
Trambaan 10, 8441 BH - Postbus 303, 8440 AH Heerenveen
Telefoon 0513 – 64 38 00
E-mail info@alliade.nl 

4 Doelstelling volgens de regelgeving 
De statuten van Zorggroep vindt u in onderstaande bijlage. Hierin staan de doelstellingen beschreven.

5 De hoofdlijnen van het beleidsplan
In het document Veranderthema's en Speerpunten 2020 vindt u de hoofdlijnen van het beleidsplan 'Samen' van Zorggroep Alliade voor 2020. Het document is gepubliceerd op https://www.alliade.nl/over-alliade/publicaties-en-brochures

Onze missie en visie is beschreven op de volgende pagina: https://www.alliade.nl/over-alliade/organisatie/missie-en-visie

6 De bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de namen van de bestuursleden
Deze onderdelen zijn beschreven en gepubliceerd op onze website. U vindt deze via onderstaande links:
https://www.alliade.nl/over-alliade/publicaties-en-brochures
https://www.alliade.nl/over-alliade/organisatie/bestuur-en-toezicht/governance

7 Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Voor een verslag van de uitgevoerde activiteiten verwijzen wij u naar de betreffende zorgonderdelen en hun individuele publicaties.
ANBI verslaglegging Talant
ANBI verslaglegging Meriant
ANBI verslaglegging Reik

8 Financiële verantwoording: een (begin)balans en staat van baten en lasten met toelichting.
Voor een overzicht van de financiële verantwoording verwijzen wij u naar de betreffende zorgonderdelen en hun individuele publicaties.
‚ÄčANBI verslaglegging Talant
ANBI verslaglegging Meriant
ANBI verslaglegging Reik

© 2021 - Alliade