ANBI

Alliade is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Sinds 1 januari 2014 hebben ANBI's een publicatieplicht.

Alliade is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Sinds 1 januari 2014 hebben ANBI's een publicatieplicht.

Op deze pagina vind je alle gegevens van Alliade overzichtelijk op een rijtje. Daarnaast is voor de volledigheid het Standaardformulier Publicatieplicht Zorginstellingen toegevoegd.

Naam instelling/organisatie
Alliade 

RSIN-nummer
823510360

Post- of bezoekadres
Trambaan 10, 8441 BH - Postbus 303, 8440 AH Heerenveen
Telefoon 0513 - 64 38 00
E-mail info@alliade.nl

Doelstelling volgens de regelgeving 
De statuten van Alliade vind je in onderstaande bijlage. Hierin staan de doelstellingen beschreven.

Missie en visie
Onze missie en visie is beschreven op deze pagina.

De bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de namen van de bestuursleden
Deze onderdelen zijn beschreven en gepubliceerd op onze website.

Ontwikkelplan en statuten
Onze ontwikkelplannen en de statuten publiceren wij ieder jaar op onze website. Je vindt de documenten op onze publicatiepagina en hieronder.