'Samen zoeken naar de oplossing'

Klachten

Lopen zaken anders dan je graag had gezien? Of ben jij van mening dat gemaakte afspraken niet worden nagekomen? Blijf er niet mee zitten. Laat ons dit vooral weten. We gaan dan graag in gesprek om samen een oplossing te zoeken. Wanneer je ontevreden bent, zijn er verschillende mogelijkheden om dit onder onze aandacht te brengen.

Lopen zaken anders dan je graag had gezien? Of ben jij van mening dat gemaakte afspraken niet worden nagekomen? Blijf er niet mee zitten. Laat ons dit vooral weten. We gaan dan graag in gesprek om samen een oplossing te zoeken. Wanneer je ontevreden bent, zijn er verschillende mogelijkheden om dit onder onze aandacht te brengen.

Bespreek jouw klacht met de direct betrokken(en)
Een van onze kernwaarden is ‘nabij’. Nabij is er zijn voor een ander. Je kunt alleen nabij zijn als je weet wat er speelt. Wanneer je weet wat goed gaat en wat niet. Dit betekent ook dat wij het waarderen wanneer je jouw klacht eerst bespreekt met de betrokken medewerker. We vinden het erg belangrijk dat jij jouw ontevredenheid in alle open- en eerlijkheid kunt bespreken. De medewerker zal respectvol met jouw klacht omgaan. Kom je er niet uit met de medewerker of vind je het lastig om jouw klacht te bespreken? Dan kun je gebruik maken van onze klachtenregeling.

Bespreek jouw klacht met onze klachtenadviseur

Ingrid de Jong is onze klachtenadviseur. Ingrid kan jou ondersteunen bij het kenbaar maken van een klacht. Ook helpt ze bij het bespreekbaar maken van ontevredenheid en klachten. Zij is hiervoor speciaal opgeleid en heeft veel ervaring.

Jouw klacht wordt inhoudelijk niet door Ingrid behandeld. Zij adviseert en ondersteunt jou, zodat jouw klacht op de juiste plaats en op de juiste manier wordt behandeld. Ze probeert door bemiddeling tot een oplossing te komen. Bij deze bemiddeling neemt ze een neutrale positie in.
Je kunt Ingrid bellen en mailen.

Klachtenregeling Wet zorg en dwang

Voor alles rondom de Wet zorg en dwang (Wzd) is een speciale klachtenregeling. Hier kun je terecht als je een klacht hebt over onvrijwillige zorg. De vertrouwenspersoon Wzd heeft binnen deze regeling een belangrijke rol. Ook kun je natuurlijk eerst onze eigen klachtenadviseur vragen stellen. Ingrid helpt je graag op weg.

Klachten die te maken hebben met onvrijwillige zorg en de uitvoering van de Wet zorg en dwang worden behandeld door de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KOCZ).

Je kunt jouw klachten over onvrijwillige zorg en de Wzd niet zelf rechtstreeks indienen bij de KCOZ. Dit moet altijd via Alliade. Na ontvangst van de klacht neemt het KCOZ contact met jou op. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij je naar de pagina Wet zorg en dwang. 


Geschillencommissie

Nederland heeft een Geschillencommissie. Deze commissie bestaat uit meerdere commissies, die klachten over verschillende, specifieke onderwerpen behandelen. Er zijn consumentencommissies, die klachten tussen consumenten en ondernemers behandelen en er zijn zakelijke commissies. Meer informatie hierover lees je op de website van de Geschillencommissie.

Klachtenloket zorg
Informatie over het Klachtenloket Zorg vind je in onderstaande flyer.