'Samen zoeken naar de oplossing'

Klachten

Lopen zaken anders dan je graag had gezien? Of ben jij van mening dat gemaakte afspraken niet worden nagekomen? Blijf er niet mee zitten. Laat ons dit vooral weten. We gaan dan graag in gesprek om samen een oplossing te zoeken. Wanneer je ontevreden bent, zijn er verschillende mogelijkheden om dit onder onze aandacht te brengen.

Lopen zaken anders dan je graag had gezien? Of ben jij van mening dat gemaakte afspraken niet worden nagekomen? Blijf er niet mee zitten. Laat ons dit vooral weten. We gaan dan graag in gesprek om samen een oplossing te zoeken. Wanneer je ontevreden bent, zijn er verschillende mogelijkheden om dit onder onze aandacht te brengen.

Bespreek jouw klacht met de direct betrokken(en)
Een van onze kernwaarden is ‘nabij’. Nabij is er zijn voor een ander. Je kunt alleen nabij zijn als je weet wat er speelt. Wanneer je weet wat goed gaat en wat niet. Dit betekent ook dat wij het waarderen wanneer je jouw klacht eerst bespreekt met de betrokken medewerker. We vinden het erg belangrijk dat jij jouw ontevredenheid in alle open- en eerlijkheid kunt bespreken. De medewerker zal respectvol met jouw klacht omgaan. Kom je er niet uit met de medewerker of vind je het lastig om jouw klacht te bespreken? Dan kun je gebruikmaken van onze klachtenregeling.

Bespreek jouw klacht met de klachtenadviseur

Heb je een klacht die je bespreekbaar wil maken? En zoek je daar ondersteuning bij? Onze klachtenadviseur Tettie van der Graaf kan jou daarbij helpen. Dat geldt ook voor cliënten van BaanPlus. De adviseur is hiervoor speciaal opgeleid en heeft veel ervaring.

Jouw klacht wordt inhoudelijk niet door de klachtenadviseur behandeld. Zij adviseert en ondersteunt jou, zodat jouw klacht op de juiste plaats en op de juiste manier wordt behandeld. Zij probeert door bemiddeling tot een oplossing te komen. Bij deze bemiddeling neemt zij een neutrale positie in. Je kunt de klachtenadviseur bellen en mailen.

Klachtenregeling Wet zorg en dwang

Voor alles rondom de Wet zorg en dwang (Wzd) is een speciale klachtenregeling. Hier kun je terecht als je een klacht hebt over onvrijwillige zorg. De vertrouwenspersoon Wzd heeft binnen deze regeling een belangrijke rol. Ook kun je natuurlijk eerst de klachtenadviseur vragen stellen.

Klachten die te maken hebben met onvrijwillige zorg en de uitvoering van de Wet zorg en dwang worden behandeld door de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KOCZ).

Je kunt jouw klachten over onvrijwillige zorg en de Wzd niet zelf rechtstreeks indienen bij de KCOZ. Dit moet altijd via Alliade. Na ontvangst van de klacht neemt het KCOZ contact met jou op. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij je naar de pagina Wet zorg en dwang. 


Geschillencommissie

Mocht u na de klachtbemiddeling met de klachtenadviseur en eventueel daarna ook over het besluit van de Raad van Bestuur ontevreden blijven, kunt u er voor kiezen de klacht neer te leggen bij de Geschillencommissie. Om een klacht te kunnen laten behandelen door deze commissie, moet u de klacht – nadat u deze bij de zorgaanbieder heeft gemeld- binnen een jaar bij hen indienen.

De Geschillencommissie Nederland bestaat uit meerdere commissies, die klachten over verschillende, specifieke onderwerpen behandelen. Zo zijn er diverse zorgcommissies, waaronder een Geschillencommissie Gehandicaptenzorg en een Geschillencommissie Verpleging en Verzorging. De uitspraak van een commissie is bindend en een rechtelijke procedure is daarna op inhoud niet meer mogelijk.

Meer informatie hierover lees je op de website van de Geschillencommissie.

Klachtenloket zorg
Informatie over het Klachtenloket Zorg vind je in onderstaande flyer.