Strategie - Samen zorgen, nu en in de toekomst

Strategie - Samen zorgen, nu en in de toekomst

Alliade gaat voor een goed en zinvol leven voor cliënten. Niet alleen vandaag en morgen, maar ook in de toekomst. De wereld om ons heen verandert snel. Er ontstaan kansen op het gebied van technologische ontwikkelingen en verduurzamen. Tegelijk stijgen kosten en moeten we in de toekomst meer zorg verlenen met minder medewerkers. Allemaal uitdagingen, waar we soms nu al mee te maken hebben. Dit betekent dat we niet stil staan, maar continu aan het verbeteren zijn.

Alliade gaat voor een goed en zinvol leven voor cliënten. Niet alleen vandaag en morgen, maar ook in de toekomst. De wereld om ons heen verandert snel. Er ontstaan kansen op het gebied van technologische ontwikkelingen en verduurzamen. Tegelijk stijgen kosten en moeten we in de toekomst meer zorg verlenen met minder medewerkers. Allemaal uitdagingen, waar we soms nu al mee te maken hebben. Dit betekent dat we niet stil staan, maar continu aan het verbeteren zijn.

Samen doen wat wél kan

Samen willen we naar mogelijkheden kijken, aanpassen en het lef hebben om het anders te doen. Daarbij blijven we gaan voor kwalitatieve zorg en verbeteren we onze zorg rondom de volgende thema's: 

  • Slimmer organiseren
  • Duurzame organisatie
  • Aantrekkelijk werkgever 
  • Zorgaanbod verbeteren 

Kortom, we verbeteren onze bedoelingen op basis van onze visie: ‘Samen doen wat wél kan'. Lees meer over onze missie en visie.


Kwalitatieve zorg

Als professionele zorgverlener richten we ons continu op het verbeteren van onze zorg, ondersteuning, behandeling en begeleiding. De zorg- en ondersteuningsvraag van onze cliënten wordt steeds ingewikkelder. Dit vraagt vaker om gespecialiseerde zorg. Met zorgprogramma’s per doelgroep maken we duidelijke afspraken over de zorg, ondersteuning, behandeling en begeleiding die we cliënten geven. Daarbij werken we met wetenschappelijke methodieken. Meer weten over onze kwalitatieve zorg? Kijk op kwaliteit en veiligheid.


Onze thema's

 

Door kritisch te kijken naar onze eigen organisatie, gaan we onze zorg slimmer organiseren.

We blijven ons verbeteren op het gebied van duurzaamheid. Zo willen we voor 2050 co2-neutraal zijn. 

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers.

We willen met ons zorgaanbod en onze expertise het verschil maken voor kwetsbare mensen in Friesland. 

Nieuws