Alliade

Publicaties en brochures

Alliade hecht veel waarde aan transparantie in de zorg. Jaarlijks publiceren wij ons jaarverslag, waarin wij verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. De samenvatting van dit jaarverslag geeft kort weer hoe wij omgaan met kwaliteit van zorg in onze organisatie. Meer weten over de ontwikkelingen binnen onze zorggroep? Wij publiceren ook onze visiedocumenten en andere relevante verslagen.

© 2019 - Alliade