Publicaties en brochures

Te bestellen SEO-waaier

De SEO-waaier is een handig hulpmiddel wanneer de emotionele ontwikkeling van een cliënt in kaart is gebracht met de Schaal Emotionele Ontwikkeling (SEO-R kleurenprofiel of SEO-V). De SEO-waaier geeft op overzichtelijke wijze uitleg over de verschillende emotionele ontwikkelingsniveaus met praktische adviezen.

De SEO-waaier is een handig hulpmiddel wanneer de emotionele ontwikkeling van een cliënt in kaart is gebracht met de Schaal Emotionele Ontwikkeling (SEO-R kleurenprofiel of SEO-V). De SEO-waaier geeft op overzichtelijke wijze uitleg over de verschillende emotionele ontwikkelingsniveaus met praktische adviezen.

Niveau emotionele ontwikkeling
m de cliënt aan te kunnen spreken op het niveau dat bij hem of haar past, is het noodzakelijk om ook een goed beeld te hebben van het niveau van emotionele ontwikkeling van de persoon. Wanneer je in staat ben om aan te sluiten bij het emotionele niveau van cliënten, dan zullen zij veel minder onder- of overvraagd worden. Hierdoor vertonen cliënten minder gedragsproblemen waardoor hun kwaliteit van leven hoger is.

Voor zorgprofessionals én ouders
De SEO-waaier is niet alleen een hulpmiddel voor zorgprofessionals. Ook voor ouders met een kind met een (licht)verstandelijke beperking kan de SEO-waaier duidelijkheid geven over het emotionele gedrag van hun kind. Dit in combinatie met tips hoe om te gaan met bepaald gedrag, maakt de SEO-waaier een praktisch hulpmiddel. De SEO-waaier kost € 12,50 incl. BTW per stuk. Bij afname van vijf of meer bedraagt de prijs € 11,00 incl. BTW per stuk. Je kunt de waaier bestellen via seowaaier@alliade.nl