Orthopedagogisch behandelcentrum (OBC)

Orthopedagogisch behandelcentrum: werken aan een toekomst

Heeft je kind een licht verstandelijke beperking en zorgt zijn of haar gedrag voor een ernstig probleem? Ons orthopedagogisch behandelcentrum is er voor jongeren die zijn vastgelopen. Samen werken we aan een toekomst. Een toekomst met veiligheid en structuur.

Heeft je kind een licht verstandelijke beperking en zorgt zijn of haar gedrag voor een ernstig probleem? Ons orthopedagogisch behandelcentrum is er voor jongeren die zijn vastgelopen. Samen werken we aan een toekomst. Een toekomst met veiligheid en structuur.

Behandelen en begeleiden

In ons orthopedagogisch behandelcentrum bieden we orthopedagogische behandelingen aan jongeren van 8 tot 18 jaar. We zijn gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van jongeren, die naast een ernstige tot matige verstandelijke beperking ook psychiatrische en/of gedragsproblemen hebben. We zorgen voor een veilige omgeving waar jongeren zich kunnen ontwikkelen. We sluiten daarbij aan bij hun mogelijkheden en behoeftes. Samen bepalen we welke zorg en ondersteuning daarbij past.


Dat doen we zo:

 • Aanpak van onze zorg

  Het accent van onze behandeling ligt op ontwikkeling en het doen van betekenisvolle activiteiten die een bijdrage leveren aan de voorbereiding op het volwassen leven. Onze begeleiding richt zich op het versterken van een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Dat is belangrijk voor de behandeling. Want pas als een jongere zich veilig voelt, kan hij werken aan zijn ontwikkeling. 

 • Behoefte staat centraal

  In ons orthopedagogisch behandelcentrum werken we met de methodiek Triple C. Triple C is een methode voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. De drie C’s staan voor cliënt, coach en competentie. Triple C richt zich niet op het moeilijke gedrag, maar gaat uit van de behoefte van de cliënt. Het doel van Triple C? Het gewone leven ervaren met alles wat daarbij hoort: een plek waar je je veilig en thuis voelt, mensen waarop je kunt bouwen en een betekenisvolle invulling van de dag. Als dat lukt, krijgen cliënten steeds meer vertrouwen. In zichzelf, in de ander en in hun omgeving. En daarmee verdwijnt probleemgedrag steeds meer naar de achtergrond.

 • Samen met deskundigen

  In het orthopedagogisch behandelcentrum werken deskundigen die verschillende therapieën aanbieden om de ontwikkeling te stimuleren. Bijvoorbeeld een fysiotherapeut, een muziektherapeut, een logopedist en een ergotherapeut. Zij werken één op één met een jongere, maar ook met kleine groepjes jongeren. Daarnaast is er altijd een gedragskundige en een AVG-arts (Arts Verstandelijk Gehandicapten) nauw betrokken om de deskundigen te adviseren. En om ouders te ondersteunen bij vragen.

 • Aanpak van onze zorg

  In onze kinderdagcentra werken we met verschillende methodieken. Zo werken we bijvoorbeeld met LACCS. LACCS is ontwikkeld voor de ondersteuning van mensen met een (zeer) ernstige meervoudige beperking. Een goed leven staat in deze methodiek centraal. Welke methodiek we toepassen, hangt af van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.