Alliade

Dagbesteding blijft voorlopig maatwerk

Het bestaande beleid voor de invulling van de dagbesteding liep tot 1 september, maar wordt tot nader bericht verlengd. Dagbesteding blijft maatwerk.

Het beleid dat we voortzetten
​De mogelijkheden voor dagbesteding zijn: 

  • Cliënten van dezelfde woonlocatie krijgen dagbesteding in een specifieke ruimte op de dagbestedingslocatie. Er vindt geen vermenging plaats met cliënten van andere woonlocaties of cliënten die niet bij ons wonen.
  • Cliënten krijgen dagbesteding op de eigen woonlocatie. 
  • Zelfstandig wonende cliënten die zich kunnen houden aan de 1,5 meter-maatregel, krijgen dagbesteding op 1,5 meter. Hierbij is vermenging met andere cliënten mogelijk, maar dit gebeurt in kleine groepen. 
  • Cliënten die zich kunnen houden aan de 1,5 meter-maatregel, sluiten aan bij een woonlocatie.
  • Voor cliënten die alleen dagbesteding krijgen en niet bij ons wonen, zoeken we passende dagbesteding. Is dit niet mogelijk? Dan regelt de organisatie waar de cliënt woont de dagbesteding.

Alleen in uitzonderlijke situaties kunnen we een cliënt geen dagbesteding bieden.

Evaluatie in oktober
Midden oktober vindt er een evaluatie plaats, wordt de provinciale coronasituatie bekeken en vragen we cliënten en hoofden naar de kwaliteit van de dagbesteding. Het huidige beleid wordt op basis van de uitkomsten, als nodig blijkt, aangepast.

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon van de betreffende locatie.

© 2020 - Alliade