Alliade

Missie en visie

Wij zijn er voor mensen die moeite hebben om zelfstandig te leven en zich staande te houden in de maatschappij. Daarbij richten wij ons op kwetsbare ouderen en mensen met een (lichte) verstandelijke beperking.

​​​​​​​​Missie: Goed en zinvol leven
Onze missie is dat zij goed en zinvol kunnen leven. Dat ze zich veilig voelen en dat ze ervaren dat er aandacht is voor hun geestelijk en lichamelijk welzijn. Wij bieden zorg, ondersteuning en behandeling die onze cliënten helpt goed en zinvol te leven. Thuis of in een van onze (gespecialiseerde) (woon)locaties. Ons aanbod richt zich primair op zorg in Friesland.

Visie: Samen doen wat wél kan
Wij geloven dat ieder mens uniek is en er toe doet: dat ieder mens een goed en zinvol leven wil leiden in de samenleving. Wij geloven ook dat ieder mens zo veel mogelijk zelf beslissingen wil nemen over zijn of haar eigen leven. Dit noemen we eigen regie.

Wij (h)erkennen onze cliënten​ in wie zij zijn. Samen met de cliënt bespreken wij wat de cliënt zelf kan en wil en welke hulp hierbij nodig is. Uitgangspunt hierbij is het samenwerken in de driehoek die wordt gevormd door de cliënt, zijn naasten en de medewerkers. Onze medewerkers zijn deskundig en hebben de professionele ruimte om met hun cliënten te bepalen wat nodig is. Hierbij hanteren zij de regels van hun beroep en de kaders van de organisatie. Soms komen die niet overeen met wat een cliënt wil. We gaan met elkaar in gesprek om hier een goede oplossing in te zoeken. Samen gaan we voor een goed en zinvol leven. Samen doen we wat wél kan!

Kernwaarden: nabij, verantwoordelijk, betrouwbaar
Om de missie en visie waar te maken, werken we vanuit drie kernwaarden. Deze zijn met elkaar verbonden en vormen het morele kompas voor hoe we met elkaar als collega's en met cliënten omgaan. Het geeft richting aan ons dagelijks handelen en we zijn er op aanspreekbaar, zowel door collega's als door cliënten. De kernwaarden vormen onze basisattitude en zitten in onze genen. ​

Nabij
Nabij is er zijn voor een ander. Je ziet wat er gebeurt, checkt of dit klopt, bent er als dat nodig is, luistert met oprechte aandacht, bespreekt samen wat belangrijk is en geeft de ander een gevoel van autonomie, veiligheid en geborgenheid. Je bent nabij als je weet wat er speelt, stuurt en ondersteunt, weet wat goed gaat en wat niet. De ander voelt nabijheid en jij ziet wat er aan de hand is.​

Verantwoordelijk
Verantwoordelijk zijn is: op basis van nabijheid weten wat er speelt, zien wat nodig is en daar naar handelen. Weten waar jij de verantwoordelijkheid hebt. Het initiatief nemen om het welzijn van cliënten te verbeteren. Op collega's afstappen om actief samen te werken aan goede zorg. Het betekent ook: signaleren van zaken die niet goed gaan en (ook al ga je er zelf niet direct over) zorgen dat de juiste persoon het weet en actie kan ondernemen.

Betrouwbaar
Je bent betrouwbaar als je doet wat je zegt en zegt wat je doet. Als je deskundig advies geeft en weet waar je het over hebt als professional. Als je duidelijke afspraken maakt en ze nakomt. Als je niet wegloopt voor je verantwoordelijkheid, alles doet om beloftes waar te maken, eerlijk bent over zaken die niet goed zijn gegaan en anderen vertelt wat je doet en waarom (=geïnformeerd vertrouwen). ​​

© 2021 - Alliade
scrollen