Revalideren: en nu? Patiëntenperspectief

Student:            José Themmen
Opleiding:         Masteropleiding Geriatric Physical Therapy, Avans+ 
Jaar:                  2023

Het 24-uurs revalidatieklimaat
Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is bedoeld voor kwetsbare ouderen die na een ziekenhuisopname niet direct terug naar huis kunnen. Om ervoor te zorgen dat patiënten snel weer naar hun eigen plek kunnen, wordt op veel GRZ-afdelingen gewerkt met een 24-uurs revalidatieklimaat. Dit betekent dat naast de geplande therapie alle momenten op de dag als trainingsmoment worden gebruikt. De omschakeling van ziekenhuis naar GRZ is voor veel cliënten daardoor groot.

Wat verwachten patiënten?
Doordat de verwachtingen van patiënten over hun revalidatie vaak niet op dezelfde lijn liggen als die van de behandelaars, is de behandeling in de eerste dagen vaak niet optimaal. José zocht uit wat de verwachtingen van de patiënten precies zijn en waarop ze zijn gebaseerd.


Samenvatting

 • Wat was de aanleiding voor het onderzoek?

  De opnameduur bij geriatrische revalidatiezorg wordt steeds korter. Voor een succesvolle revalidatie moet daarom vanaf het begin van de opname een goede start worden gemaakt. Daarvoor is het belangrijk dat patiënten de juiste verwachtingen hebben van hun revalidatie. Dit kan worden bereikt door vóór de behandeling de verwachtingen van de patiënt op 1 lijn te brengen met de verwachtingen van de behandelaar.

 • Wat is de onderzoeksvraag?

  Wat zijn de verwachtingen van cliënten op de GRZ-afdeling over het 24-uurs revalidatieklimaat, en hoe komen zij aan de informatie over hun revalidatie?

 • Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

  Voor haar onderzoek interviewde José 8 patiënten van 65+ op GRZ-locatie De Linde van Alliade. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren:

  • Verwachtingen van de revalidatie
  • Het 24-uurs revalidatieklimaat
  • De informatie die patiënten kregen vóór opname
  • De overgang van het ziekenhuis naar de GRZ

  Bovendien maakte José gebruik van een stuurgroep (een specialist ouderengeneeskunde en een senior onderzoeker) en een expertgroep (2 fysiotherapeuten met een master bewegingswetenschappen en een geriatriefysiotherapeut).

 • Wat is de eindconclusie?

  Patiënten hebben weinig verwachtingen als ze worden overgeplaatst naar de GRZ. Informatie die tijdens het intakegesprek wordt gegeven onthouden ze niet, meestal doordat ze te vermoeid zijn na hun overplaatsing vanuit het ziekenhuis. Door voorafgaand aan of vroeg in het revalidatietraject de patiënt beter te informeren, kan de revalidatie beter worden opgestart. Vervolgonderzoek is nodig om hiervoor de juiste vorm te vinden.

 • Wat zijn de aanbevelingen voor de praktijk?

  Het is zinvol om in een vervolgonderzoek te kijken naar de manier waarop patiënten eerder en beter kunnen worden geïnformeerd, bijvoorbeeld met een folder waarin zij informatie kunnen herlezen. Dezelfde informatie kan dan ook online worden geplaatst voor bijvoorbeeld verwanten. Het is van belang dat informatie niet alleen online staat, omdat de huidige cliënten aangeven niet vaardig te zijn met internet.

  Daarnaast zou kunnen worden overwogen om het informatieve gesprek los te koppelen van het intakegesprek, zodat vermoeidheid van de patiënt een minder grote rol speelt.

Hoofdgebied
Ouderenzorg
Onderzoekslijn(en)
Specialistische ouderenzorg
 • Delen