Alcoholgebruik in het verpleeghuis

Wie bepaalt hoe vaak een bewoner in het verpleeghuis een borrel krijgt en wanneer? De bewoner zelf of de zorgmedewerker? En waarop is die beslissing gebaseerd?

In haar werk als verpleegkundig specialist bij Meriant merkte Helena van Willigenburg dat op somatische afdelingen regelmatig discussies ontstonden over het gebruik van alcohol door bewoners. Dit wekte haar nieuwsgierigheid naar de regels en gewoonten rond alcoholgebruik in het verpleeghuis en de meningen van de betrokkenen over dit onderwerp. 


Samenvatting

 • Wat was de aanleiding voor het onderzoek?

  Alcoholgebruik in het verpleeghuis wordt binnen Meriant (nog) weinig besproken. Medewerkers en bewoners zijn niet goed op de hoogte van regels, wensen en eventuele afspraken. Daardoor wordt er door iedere zorgmedewerker en op iedere afdeling verschillend omgegaan met alcoholgebruik. Dit leidt vaak tot onduidelijkheid en discussie.

 • Wat was de onderzoeksvraag?

  Hoe kijken cliënten en zorgprofessionals van een somatische afdeling bij Meriant aan tegen het alcoholgebruik in het verpleeghuis?

 • Hoe werd het onderzoek uitgevoerd?

  Door wie werd het onderzoek uitgevoerd?
  Het onderzoek werd uitgevoerd door Helena van Willigenburg in het kader van haar afstudeeronderzoek voor de hbo-master Advanced Nursing Practice aan de Hanzehogeschool Groningen.

  Welke onderzoeksmethode werd gebruikt?
  Voor haar scriptie interviewde Helena 4 bewoners, 2 verpleegkundigen, 2 specialisten ouderengeneeskunde en een clustermanager van een somatische afdeling bij Meriant. Zij was onder meer benieuwd naar hun ervaringen met alcohol thuis en in het verpleeghuis, hun normen en waarden ten aanzien van alcohol en hun kennis over het effect van alcohol op de gezondheid.

 • Wat is de eindconclusie?

  De geïnterviewden hebben verschillende de morele opvattingen over het gebruik van alcohol in het verpleeghuis. Die opvattingen worden beïnvloed door professionele normen, persoonlijke normen en waarden, en de publieke moraal.

 • Wat is de meerwaarde van dit onderzoek voor de cliënt, verwant en zorgmedewerker?

  Het onderzoek zorgt ervoor dat de verschillen in wensen, normen en waarden rond het gebruik van alcohol in het verpleeghuis duidelijk worden. Daarnaast wordt inzichtelijk waar die verschillen in opvatting vandaan komen. Wanneer de betrokkenen zich hiervan bewust zijn, kan in meer openheid het gesprek over alcoholgebruik binnen het verpleeghuis worden gevoerd.

 • Welke aanbevelingen zijn er voor de praktijk?
  • Om passende afspraken over alcoholgebruik te maken, moeten alcoholgewoonten al bij het opnamegesprek aan de orde komen en vervolgens regelmatig terugkeren in de bespreking van het Leefplan. Zorgmedewerkers die aanlopen tegen morele en ethische dilemma's met betrekking tot alcoholconsumptie door bewoners, bespreken dit in het moreel beraad.
    
  • Het onderzoek wordt ook besproken met de clustermanagers, die het op de agenda's van de teamoverleggen zetten. Het doel is alcoholgebruik bespreekbaar te maken en inzicht te krijgen in de wensen, meningen en gewoonten van cliënten en zorgprofessionals.
    
  • Uiteindelijk zal er een gezamenlijke en passende visie op alcoholgebruik in het verpleeghuis moeten worden ontwikkeld.
 • Wat is het vervolg?

  Helena heeft onlangs een artikel over haar onderzoek ingediend bij het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TGG).

 • Waar kan ik meer te weten komen over dit onderzoek?

  Vakartikel en scriptie
  Het artikel dat over dit onderzoek gepubliceerd is, vind je rechts vandeze factsheet onder het kopje 'documenten'. Daar staat ook Helena's scriptie. 

  Meer weten?
  Wil je meer weten? Stuur dan een mail naar h.van.willigenburg@meriant.nl.


Documenten

Hoofdgebied
Ouderenzorg
Projectteam
 • Delen