Alliade Onderzoeksatelier

Haalbaarheidsonderzoek inzet WatchPAT bij volwassenen met downsyndroom

Slaapapneu is een aandoening waarbij tijdens de slaap de ademhaling regelmatig stopt. Uit onderzoek blijkt dat 78% van de mensen met het syndroom van Down slaapapneu heeft. Dit kan behoorlijk invloed hebben op de kwaliteit van leven.

Slaapapneu wordt meestal vastgesteld met een polysomnografie (slaaponderzoek). Over het algemeen gebeurt dit in een slaapcentrum of een ziekenhuis. Hierdoor is een slaaponderzoek voor mensen met Down meestal niet prettig en worden er maar weinig onderzoeken naar slaapapneu uitgevoerd bij deze groep. Daardoor krijgen zij vaak geen diagnose en dus geen behandeling. 

Factsheet

Wat was de aanleiding voor het onderzoek?

Bij mensen met Down is het lastig om de diagnose slaapapneu te stellen. Er is nu een nieuwe, makkelijke manier om dit te doen, namelijk door gebruik te maken van de WatchPAT. Talant gaat onderzoeken of de WatchPAT ook geschikt is om slaapapneu vast te stellen bij volwassenen met het syndroom van Down. Wanneer er sprake is van slaapapneu, kunnen we kijken welke behandeling mogelijk is.

Wat is de onderzoeksvraag?

Kan de WatchPAT worden gebruikt voor het stellen van de diagnose slaapapneu bij volwassenen met het syndroom van Down?

Deelvragen van het onderzoek zijn:

 • Is het haalbaar om een volledige meting (een ononderbroken meting gedurende 1 nacht) met de WatchPAT te doen bij volwassenen met het syndroom van Down?
   
 • Wat is de apneudiagnose met de WatchPAT in vergelijking met de huidige werkwijze (diagnose met behulp van vragenlijsten)?
   
 • Wat is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van apneudiagnostiek met de WatchPAT? Met andere woorden: in hoeverre komen de onafhankelijke beoordelingen van iedere beoordelaar (arts of verpleegkundig specialist) met elkaar overeen?
   
 • In hoeverre is de mate van beperking van invloed op de inzetbaarheid van de WatchPAT?
   
 • Wat zijn de ervaringen van de cliënt, zijn begeleiders (of familielid) en arts met het gebruik van de WatchPAT?

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) van Alliade. Het onderzoek vindt plaats op verschillende locaties van Talant, bij 30 cliënten (van 18+) met het syndroom van Down, namelijk:

 • 10 personen met een licht verstandelijke beperking
 • 10 personen met een matige verstandelijke beperking
 • 10 personen met een ernstige verstandelijke beperking

De cliënten die meedoen aan het onderzoek slapen één nacht met de WatchPAT. Dat kan gewoon in hun eigen bed. Om te wennen aan de WatchPAT, slapen de cliënten eerst 1 nacht met een zogenaamde dummy (een nep-WatchPAT). Lukt dat niet, dan proberen we het nóg een nacht met de dummy. De WatchPAT wordt omgedaan door iemand die de cliënt goed kent. Dat kan een begeleider zijn, maar bijvoorbeeld ook een famlielid.

Na 1 nacht slapen met de WatchPAT vult de begeleider of het familielid een vragenlijst in. Verder vullen zij samen met de cliënt nog een korte vragenlijst in. Ook na afloop van de dummynacht wordt een korte vragenlijst ingevuld. Daarnaast hebben we een gesprek met de begeleider (of het familielid) en de cliënt, zodat zij kunnen vertellen wat hun ervaringen waren.

Wat is de stand van zaken?

In november 2020 hebben de artsen en verpleegkundig specialist een training gekregen over het interpreteren van de WatchPAT data. Daarnaast hebben we een eerste pilot gehad, waarbij een cliënt heeft geslapen met de WatchPAT. In december zijn de eerste cliënten uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. 

Wat is het vervolg?

Vanaf januari 2021 starten we met de eerste metingen en zullen de eerste cliënten slapen met de WatchPAT. De metingen lopen door tot maart/april 2021, waarna de analyses starten. Aan het einde van de zomer wordt het project afgerond met een publicatie over het onderzoek.

Waar kan ik meer te weten komen over dit onderzoek?

Wil je meer weten over het onderzoek met de WatchPAT? Dan kun je contact opnemen met Rixt Nijenhuis-Huls (arts VG bij Talant): r.huls@talant.nl of Manna Alma (senior onderzoeker afdeling PWO): m.alma@alliade.nl

Hoe wordt dit onderzoek gefinancierd?

Het onderzoek naar de inzetbaarheid van de WatchPAT wordt gefinancierd door de afdelingen PWO en Centrale Behandeldienst van Alliade.

Het bedrijf Itamar Medical levert kosteloos de WatchPATs die gebruikt worden voor dit onderzoek. Uiteraard hebben zij geen invloed op de resultaten.

© 2021 - Alliade
scrollen