Onderzoeken

Hier vind je alle onderzoeken die binnen Alliade worden uitgevoerd in de gehandicapten-, ouderen- en jeugdzorg. Ze richten zich op betere screening, diagnostiek en behandeling, op veroudering en dementie, op LVB of op een combinatie hiervan.

Gehandicaptenzorg
Afgerond
Begeleidingsmethodieken voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Thema('s): Evidence based screening, diagnostiek en behandeling, Specialistische ouderenzorg, LVB
Gehandicaptenzorg
Afgerond
Screeningsinstrument voor Dysfagie bij mensen met een Verstandelijke Beperking (SD-VB)
 • Thema('s): Evidence based screening, diagnostiek en behandeling
Gehandicaptenzorg
Afgerond
Een gezonde mond, een zorg minder
 • Thema('s): Evidence based screening, diagnostiek en behandeling
Gehandicaptenzorg
Lopend
Ondersteunde communicatie voor mensen met downsyndroom
 • Thema('s): Evidence based screening, diagnostiek en behandeling
Gehandicaptenzorg
Afgerond
Screening en diagnostiek van verstandelijke beperking
 • Thema('s): Evidence based screening, diagnostiek en behandeling, LVB
Ouderenzorg, Gehandicaptenzorg
Lopend
Psychofarmacagebruik bij Alliade
 • Thema('s): Evidence based screening, diagnostiek en behandeling
Ouderenzorg
Lopend
Begeleidingsmethodieken in de intramurale verpleeghuiszorg
Gehandicaptenzorg
Lopend
Alliade screening downsyndroom
 • Thema('s): Evidence based screening, diagnostiek en behandeling, Specialistische ouderenzorg
Jeugdzorg
Lopend
PMGT: samen aan de slag
 • Thema('s): Evidence based screening, diagnostiek en behandeling, LVB
Gehandicaptenzorg
Lopend
CAMCOG-DS II: cognitieve test voor ouder wordende mensen met downsyndroom
 • Thema('s): Evidence based screening, diagnostiek en behandeling, Specialistische ouderenzorg
Gehandicaptenzorg
Lopend
LEEV!: integrale leefstijlaanpak voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Thema('s): Evidence based screening, diagnostiek en behandeling
Gehandicaptenzorg
Lopend
Obstipatie en verstandelijke beperkingen. Zicht op risicofactoren en voorkomen van laxantiagebruik
Gehandicaptenzorg
Lopend
Prevalentie van bijkomende problematiek bij mensen met LVB
 • Thema('s): Evidence based screening, diagnostiek en behandeling, LVB
Gehandicaptenzorg
Lopend
Geld en zo: LVB en financiën
 • Thema('s): Evidence based screening, diagnostiek en behandeling, LVB