Alliade

Waardering voor Erik Kuik

Zoals bekendgemaakt, is Erik Kuik per 26 februari teruggetreden als voorzitter van de Raad van Bestuur van Alliade. In het kader van het tweede onderzoek naar Alliade en het door de inspectie ingestelde verscherpt toezicht is hiertoe besloten. Op korte termijn wordt een interim-voorzitter RvB benoemd die samen met Wilfred Juurlink de Raad van Bestuur gaat vormen. Met Erik Kuik verliest Alliade een zeer betrokken en bevlogen bestuurder, die veel voor Alliade heeft betekend.

Hart voor zorg
Erik heeft bijna negentien jaar gewerkt bij Alliade en haar rechtsvoorgangers. Hij is bij ons begonnen als bestuurder bij DAG Friesland dat fuseerde tot Talant. Daarna heeft hij – met ons allen – gebouwd aan Zorggroep Alliade. Hij heeft er mede voor gezorgd dat er nu een stevige Zorggroep staat die kwalitatief goede zorg levert aan ongeveer 15.000 cliënten met heel uiteenlopende zorgvragen. Erik is altijd nauw bij de zorg betrokken geweest. Hij kent veel cliënten en veel cliënten kennen hem.

De financiële positie van Alliade is zeer goed. Dat is niet altijd zo geweest. Bijna vijftien jaar geleden stond Talant op de rand van een faillissement. Mede door de inzet van Erik is die penibele financiële positie in relatief korte tijd omgebogen naar een sterke solide positie en wisten we ook andere zorgorganisaties (denk aan Driever’s Dale destijds en aan Moerborch die later onderdeel werden van Alliade) snel financieel gezond te maken.

In een tijd van veel bezuinigingen en steeds veranderende wet- en regelgeving, was en bleef Erik een stevige bestuurder die altijd streefde naar een zo slank mogelijke ondersteuning, opdat middelen maximaal beschikbaar zijn voor de zorg. Voor hem betekende dit: deskundige medewerkers in de zorg en goede ondersteunende/faciliterende zaken daaromheen. Voor Erik was het belangrijk om te investeren in scholing voor medewerkers (vanuit die visie is het kennis-en leerplein Kennr ontstaan) en in ICT-ondersteuning ten behoeve van de zorg. Vanwege dat laatste wordt hij zeer gewaardeerd in landelijke netwerken en gezien als een voortrekker en inspirator.

Hoewel Erik zijn vertrek anders had voorgesteld, kijkt hij met veel plezier terug op 18 jaar werken voor Alliade en voorgangers. ‘‘Een periode waarin ik samen met jullie veel mooie dingen heb kunnen doen en heb kunnen bouwen aan een mooie organisatie die ik met een trots gevoel achterlaat. Ik wens de organisatie veel succes voor de toekomst en bedank iedereen voor de fijne samenwerking.’’

Afscheid
Alliade is Erik Kuik zeer erkentelijk voor dit alles. Zijn vertrek gaat dus zeker niet zonder afscheid. Hoe zijn afscheid er dit voorjaar uit gaat zien, maken we later bekend.

Inmiddels is de Raad van Toezicht gestart met de werving van een interim-voorzitter Raad van Bestuur. 

© 2019 - Alliade