Geld en zo: LVB en financiën

Als je zo zelfstandig mogelijk wilt leven, moet je onder meer met geld kunnen omgaan. Financiële vaardigheden zijn in veel alledaagse situaties nodig: bijvoorbeeld wanneer je boodschappen doet, de energierekening betaalt of een verzekering afsluit. Mensen met lichte verstandelijke beperkingen (LVB) hebben een beperkt adaptief vermogen, waar ook financiële vaardigheden onder vallen. Hierdoor ervaren ze vaker problemen met geldzaken.

Meer kennis over LVB en omgaan met geld
Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar de financiële capaciteiten van mensen met LVB en naar hun behoeften en wensen op het gebied van financiën. Ook is op dit moment geen instrument beschikbaar waarmee je de financiële capaciteiten van mensen met LVB specifiek kunt meten.

Met dit project willen de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) van Alliade en de afdeling klinische neuropsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) meer kennis ontwikkelen over LVB en omgaan met geld, zodat mensen met LVB beter kunnen worden ondersteund bij hun financiën.


Samenvatting

 • Wat was de aanleiding voor het onderzoek?

  Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar de financiële capaciteiten van mensen met LVB en naar hun behoeften en wensen op het gebied van financiën. Ook is er op dit moment geen instrument beschikbaar waarmee je de financiële capaciteiten van mensen met LVB specifiek kunt meten. Een passend meetinstrument en meer kennis over LVB en omgaan met geld kan bijdragen aan een betere ondersteuning van mensen met LVB bij hun financiën.

 • Wat zijn de onderzoeksvragen en -doelen?

  Onderzoeksvragen

  • Welke behoeften en wensen hebben mensen met LVB bij het omgaan met hun financiën?
  • In welke mate zijn de huidige instrumenten om financiële capaciteit te meten geschikt voor mensen met LVB?

  Onderzoeksdoelen

  • Meer inzicht krijgen in de behoeften en wensen van mensen met LVB bij het omgaan met hun financiën.
  • Bepalen of de huidige meetinstrumenten geschikt zijn voor mensen met LVB of dat deze moeten worden aangepast.

  De onderzoekers zullen over het project, zowel binnen als buiten Alliade, presentaties verzorgen voor zorgprofessionals, mensen met LVB, hun familieleden en anderen voor wie het onderzoek relevant is. Ook zullen ze artikelen ter publicatie aanbieden bij peer reviewed tijdschriften die zich richten op de gehandicaptenzorg of op financiële capaciteit.

 • Wat is de meerwaarde van het onderzoek voor de cliënt, verwant en zorgmedewerker?

  Voor de cliënt
  We krijgen meer inzicht in hoe we mensen met LVB het beste kunnen ondersteunen bij hun geldzaken. Hierdoor nemen hun financiële capaciteiten en daarmee hun (financiële) zelfredzaamheid toe. 

  Voor begeleiders en verwanten
  Door meer inzicht te krijgen in de problemen die spelen met betrekking tot LVB en financiën, kunnen mensen in de omgeving van de cliënt beter aansluiten bij wat hij of zij nodig heeft.

 • Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

  Wie zijn bij het onderzoek betrokken?
  PWO voert dit onderzoek uit in samenwerking met de afdeling klinische neuropsychologie van de RUG. Zowel vanuit PWO als vanuit de RUG zijn er senior onderzoekers bij betrokken. Daarnaast zullen meerdere studenten van de master klinische neuropsychologie binnen dit project een afstudeeronderzoek uitvoeren.

  Studentenonderzoeken
  Julia Hennink is in december 2022 als eerste student binnen dit project gestart. Informatie over haar onderzoek vind je onderaan deze pagina bij Deelonderzoeken. Ook de toekomstige studentenonderzoeken zijn daar straks te vinden.

 • Waar kan ik meer te weten komen over dit onderzoek?

  Voor meer informatie over het onderzoek kun je contact opnemen met een van de hoofdonderzoekers van PWO:

  Vanuit de RUG is universitair hoofddocent psychologie Janneke Koerts bij het project betrokken. 

 • Hoe wordt het onderzoek gefinancierd?

  Dit onderzoek wordt gefinancierd door de afdeling PWO van Alliade.

Hoofdgebied
Gehandicaptenzorg
Onderzoekslijn(en)
Evidence based screening, diagnostiek en behandeling, LVB
Projectteam
 • Delen

Deelonderzoeken