Maatschappelijke ondersteuning

Participatie en (maatschappelijke) ondersteuning

Met de participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk krijgen. De wet is een samenvatting van alle bestaande regelingen op het gebied van arbeidsmarktbeleid. De gemeente waarin jij woont is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet.

Met de participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk krijgen. De wet is een samenvatting van alle bestaande regelingen op het gebied van arbeidsmarktbeleid. De gemeente waarin jij woont is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet.

Samen met de decentralisatie van de Jeugdhulp en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) /Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de participatiewet een ingrijpende verandering in onze samenleving. Onze verzorgingsstaat verandert in een participatiesamenleving. Dit heeft invloed op iedereen die in Nederland woont. Dus ook op jou. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid zijn de sleutelwoorden die deze verandering begeleiden.

Iedereen doet mee: met - en zonder - verstandelijke beperking
Alliade gaat ervoor dat iedereen meedoet in onze maatschappij. Dit geldt voor mensen met - en zonder - een verstandelijke beperking. Onze werk- en dagbestedingslocaties zijn al jarenlang onderdeel van de samenleving. Maar wij willen meer voor de cliënten. Dit organiseren wij bijvoorbeeld door het ontwikkelen van ons label Eigenmakke. Ook regelen wij samen met diverse gemeenten in Friesland ambulante ondersteuning. We komen dus gewoon bij jou thuis. Dit doen we onder andere in de gemeenten/plaatsen: Smallingerland, Zuidoosthoek, Dokkum, Kollum, Burgum, Buitenpost, Franeker, Sneek, Lemmer, Heerenveen, Nijehaske en Zuid West Friesland.

Ondersteuning bij jou thuis
Alliade zoekt voor mensen met - en zonder - een verstandelijke beperking naar oplossingen midden in de samenleving. Wij kijken daarbij goed naar wat bij jou past en naar de verschillende leefgebieden die daarbij aansluiten. Zo kunnen we in nauwe samenwerking met diverse gemeenten en samenwerkingspartners in Friesland jou de beste (maatschappelijke) ondersteuning aanbieden. We zijn actief in verschillende leefgebieden zoals: het versterken van het sociale netwerk, je ondersteunen bij het omgaan met sociaal emotionele problemen, structuur aanbrengen in je huishouden, middelen gebruik en verslaving en financiën. Hieronder zie je de complete lijst met de verschillende leefgebieden waarin wij kunnen ondersteunen.


 

Samen gaan we voor een goed en zinvol leven. Samen doen we wat wél kan.