Jakorien van Dam

Kenmerken


Contactgegevens
E-mailadres klantadvies@alliade.nl
Telefoon 088 - 244 42 00

Categorieën
Leeftijdscategorieën Kinderen
Jongeren
Jong volwassenen
Subcategorieën Begeleid wonen
(Begeleid) zelfstandig wonen
Dagbehandeling
Begeleid werken
Behandelgroep
Spoedhulpverlening
Gezinshuis
Gezinshulpverlening
Onderwijs Zorgarrangement
Meeleefgezin
Ondersteuning aan huis
Hoofdgebieden Jeugdzorg

Functie
Functie titel Klantadviseur

Jakorien van Dam