Djoke van Dongera

Kenmerken


Contactgegevens
E-mailadres klantadvies@alliade.nl
Telefoon 088 - 244 42 00

Categorieën
Leeftijdscategorieën Kinderen
Jongeren
Jong volwassenen
Subcategorieën Begeleid wonen
(Begeleid) zelfstandig wonen
Dagbehandeling
Begeleid werken
Behandelgroep
Spoedhulpverlening
Gezinshuis
Gezinshulpverlening
Gezinstherapie
Gezinsbegeleiding
Meeleefgezin
Ondersteuning aan huis
Hoofdgebieden Jeugdzorg

Functie
Functie titel Klantadviseur

Djoke van Dongera