Bea Klopstra

Kenmerken


Contactgegevens
E-mailadres vrijwilligerswerk@alliade.nl
Telefoon 06 - 134 430 83

Categorieën
Hoofdgebieden Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg

Functie
Functie titel Vrijwilligerscoördinator

Bea Klopstra