Psychologie

Ziekte, depressie, dementie, beroerte of een verhuizing naar een woonzorglocatie kunnen je uit balans brengen. De psychologen van Alliade helpen je deze klachten vast te stellen, ze zelf te leren herkennen en ermee te leren omgaan.

Wanneer ga je naar een psycholoog?

Als er een moment komt waarop je niet goed weet hoe je verder moet in het leven, kan je terecht bij de psycholoog. Denk daarbij aan aanpassingsmoeilijkheden na een verhuizing, verdenking van dementie, revalidatie na een beroerte, angsten, stemmingswisselingen, verwardheid, rusteloosheid en agressie. Onze psychologen zijn gespecialiseerd in hulpverlening aan cliënten met deze problematiek. 

Hoe helpt de psycholoog jou?

Door zich in je achtergrond, levensgeschiedenis en je psychisch functioneren te verdiepen, komen zij tot een advies dat bij je past. Ook jouw omgeving kan hierbij betrokken worden.

De behandeling is gericht op een verbetering van je kwaliteit van leven. Via onderzoek, gesprekken en observaties stelt de psycholoog een diagnose. Dit kan uitmonden in een advies, een individuele behandeling of in het opstellen van een begeleidingsplan. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de zorgmedewerkers en andere behandelaars.

Verwijzing naar psycholoog

De specialist ouderengeneeskunde kan je verwijzen naar de psycholoog.

  • Delen

Kenmerken


Categorieën
Leeftijdscategorieën Ouderen
Hoofdgebieden Ouderenzorg
  • Delen

Gerelateerde pagina's


Specialisten