Alliade voert sterke ict-verbetering door

7 december 2023

Met het in gebruik nemen van zowel een nieuw elektronisch cliëntdossier (ECD) als nieuwe bedrijfsvoering-software (ERP) heeft Alliade afgelopen jaar, na een eerdere juridische fusie, ook een ict-matige en administratieve fusie doorgevoerd. Met de afronding van dit traject is Alliade beter klaar voor uitdagingen in de nabije toekomst.

Beter methodisch werken in één dossier

Een grote organisatie met een breed zorgaanbod in combinatie met verschillende organisatieonderdelen en systemen, brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van processen, informatieoverdracht en eenduidige vastlegging. Dit heeft ook impact op kwaliteit van zorg. Daarom heeft Alliade in 2023 een nieuw elektronisch cliëntdossier (ECD) én nieuwe bedrijfsvoering-software (ERP-systeem) geïmplementeerd.

Met het nieuwe elektronisch cliëntdossier heeft inmiddels iedere cliënt één dossier en één plan. Er is nu geen sprake meer van dubbele intakes en gescheiden systemen, maar één complete plek waar alles samenkomt. 'Het methodisch werken in één dossier op basis van geharmoniseerde zorgprocessen die landelijk gemeengoed zijn, was ons uitgangspunt bij de invoering van het nieuwe cliëntdossier', vertelt bestuursvoorzitter Vincent Maas. 'Daarbij zijn ook de belangrijke projecten als medicatieveiligheid, gekwalificeerde kennis, incident-afhandeling, deskundige medewerkers, continu gekoppeld aan dit traject. Want in alles wat wij doen staat de kwaliteit van zorg centraal'.

Effectieve en betaalbare bedrijfsvoering

Zorg en bedrijfsvoering zijn gelijkwaardig in de realisatie van onze doelstellingen. Daarom stellen we de cliënt centraal en de medewerker voorop. Het gestandaardiseerd en voorspelbaar aanbieden van diensten op het gebied van financiën, inkoop, hr vastgoed, facilitair en ict is een randvoorwaarde om onze beloften in de zorg waar te kunnen maken. Met het nieuwe ERP-systeem maken we administratieve zaken eenvoudiger en efficiënter en zijn we beter klaar voor de toekomst.

Processen gestandaardiseerd

Het uitgangspunt van Alliade bij de invoering van de systemen was zoveel mogelijk gebruik te maken van bewezen voorbeelden van andere zorgorganisaties. Daarom is gekozen voor ict-leveranciers die passen bij het brede zorgaanbod van Alliade. Voor het cliëntdossier werd dit ONS van leverancier Nedap, en voor de bedrijfsvoeringsoftware leverancier AFAS.

'De marktverkenning bestond uit het opstellen van een functionele winst- en verliesrekening en businesscase, waarbij voor- en nadelen van de bestaande systemen zijn vergeleken met de oplossingen van ONS en AFAS', aldus ict-directeur Melle Steringa. 'We hebben veel geïnvesteerd in het standaardiseren van onze processen en in opleiding en adoptie. Tijdens de implementatie is steeds het waarom van de verandering uitgelegd aan medewerkers om te voorkomen dat het als een ict-programma zou worden opgevat.'

Klaar voor de toekomst

Bij Alliade is nu de administratieve basis op orde en zijn we klaar voor de toekomst. Melle Steringa: 'We kijken terug op een bijzonder traject waarin we parallel een nieuw elektronisch cliëntdossier én nieuw bedrijfsvoering-systeem hebben geïmplementeerd. Met de invoering ervan is de basis gelegd waarop we verder kunnen bouwen. Denk hierbij aan meer data-gedreven werken en de inzet van zorgtechnologie op een hoger niveau.'

  • Delen

Kenmerken


Categorieën
Hoofdgebieden Ouderenzorg
Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg
Werk & dagbesteding
Thuis hulp
Maatschappelijke ondersteuning
  • Delen