Passende woonvorm

Gezinshuizen

Gezinshuizen bieden een tijdelijk thuis

Voor kinderen die ontdekken hoe het is om met een licht verstandelijke beperking te leven, is opgroeien een extra uitdaging. Soms loopt het thuis zó uit de hand dat tijdelijke plaatsing op een behandelgroep nodig is. Voor kinderen die zich beter ontwikkelen in een hechte omgeving, is wonen in een gezinshuis een warm alternatief. In een gezinshuis kunnen kinderen zo normaal mogelijk opgroeien met intensieve zorg en professionele begeleiding van gezinshuisouders.

Voor kinderen die ontdekken hoe het is om met een licht verstandelijke beperking te leven, is opgroeien een extra uitdaging. Soms loopt het thuis zó uit de hand dat tijdelijke plaatsing op een behandelgroep nodig is. Voor kinderen die zich beter ontwikkelen in een hechte omgeving, is wonen in een gezinshuis een warm alternatief. In een gezinshuis kunnen kinderen zo normaal mogelijk opgroeien met intensieve zorg en professionele begeleiding van gezinshuisouders.

Wonen in een gezin

Het woord 'gezinshuis' vertelt al dat deze manier van wonen meer op een gezin lijkt dan op een behandelgroep. Hier wonen nooit meer dan zes kinderen tegelijk. Twee vaste zorgprofessionals - vaak een echtpaar - zorgen ervoor dat het gezinshuis op rolletjes draait. Deze mensen zijn 24 uur per dag aanwezig. Zo vormen ze een duidelijke en veilige thuisbasis voor de kinderen. Het doel van een gezinshuis? Kinderen die niet thuis kunnen wonen, opvoeden, hulp bieden en de ondersteuning geven die ze nodig hebben.


Leren van samenleven

Het wonen in een gezinshuis lijkt op logeren bij een ander gezin, waar je gewoon meedraait in de huishouding. Een belangrijk verschil met logeren, is dat de gezinshuisouders de kinderen coachen en behandelen. Dat doen ze op een hele natuurlijke manier. Want het samenleven in een gezinshuis biedt veel leermomenten: van de huisregels en het omgaan met medebewoners tot de taken binnen het gezinshuis. De kinderen leren rekening houden met elkaar en zijn samen verantwoordelijk voor de sfeer in huis. Natuurlijk hebben ze ook allemaal hun eigen aandachtspunten en doelen. De gezinshuisouders begeleiden de kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling.


Samenwerken met ouders

In het gezinshuis draait het gewone leven zoveel mogelijk door. De kinderen gaan naar school, hebben vrijetijdsbesteding en meestal ook een bezoekregeling met hun ouders. Het gezinshuis biedt een tijdelijk thuis. Het is geen vervanging. Daarom blijft samenwerking met het echte thuisfront belangrijk. De kinderen keren na gemiddeld een jaar terug naar huis of stromen door naar begeleid zelfstandig wonen. Alleen als een thuisbasis volledig ontbreekt of heel onzeker blijft, wonen kinderen soms langer in het gezinshuis. Het streven is altijd zo kort mogelijk en zo lang als nodig.


Samen met deskundigen

Bij de plaatsing van een kind in een gezinshuis vormen we een zorgteam rond het kind. Het team bestaat uit de biologische ouders, de gezinshuisouders, de gezinshulpverlener, de verwijzer (gebiedsteam of gezinsvoogd), de gedragskundige en de leidinggevende. Soms vullen we het zorgteam aan met andere deskundigen.

Locaties