Alliade deelt voornemen om cliënten Oosterwolde te verhuizen

21 februari 2024

Alliade helpt kwetsbare mensen met kwalitatieve zorg en ondersteuning in Friesland. Een goed en zinvol leven voor cliënten staat daarbij centraal. Nu en in de toekomst. In Oosterwolde heeft Alliade vijf locaties voor wonen, zorg en dagbesteding. In totaal wonen er 49 cliënten. Deze vijf locaties zijn toe aan vernieuwing, maar nieuw- of verbouw voor de toekomst is niet haalbaar. Alliade wil graag een mogelijke verhuizing zorgvuldig voorbereiden en deelt dit voornemen met cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers.

Situatie locaties 

Naast dat de vijf locaties toe zijn aan vernieuwing, staan er geen cliënten meer op de wachtlijst in Oosterwolde. De cliëntpopulatie daalt en zorgpersoneel wordt steeds schaarser. Alliade legt al meerdere jaren geld toe om de locaties in Oosterwolde open te houden. Samenwerking met andere partijen en mogelijkheden tot nieuw- en/of verbouw zijn onderzocht, maar blijken niet haalbaar te zijn. Verhuizing op termijn is de enige oplossing om kwalitatieve zorg aan cliënten te kunnen blijven leveren. Alliade blijft met maatschappelijke ondersteuning wel actief in de gemeente Ooststellingwerf. 

Kwalitatieve zorg op andere locaties 

Grietje Postma, directeur gehandicaptenzorg: ‘We weten dat verhuizen veel impact heeft op het leven van cliënten en hun vertegenwoordigers. Het lijkt op dit moment helaas de enige juiste route om onze zorg voor kwetsbare mensen vanuit de regio Oosterwolde voort te zetten. Ons voornemen is om alle cliënten een passend woon- en zorgaanbod te doen voor een locatie in bijvoorbeeld Drachten, Wolvega of Heerenveen. Het is nu eerst van belang om onze voornemens met de direct betrokken cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers te bespreken en zorgvuldig de tijd te nemen voor besluitvorming.’  

Het proces 

Alliade voert de komende periode gesprekken met alle betrokken cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers. Op donderdag 15 februari was de eerste bijeenkomst met de betrokken medewerkers en cliëntvertegenwoordigers om van gedachten te wisselen over dit voornemen. Er wordt steeds ingezoomd op de specifieke behoefte van iedere cliënt. Ook medewerkers kunnen hun wensen voor een andere werkplek kenbaar maken. Als zij cliënten willen volgen naar hun nieuwe woonlocatie, dan kan dat. Na de verkennende gesprekken stelt Alliade een voorgenomen besluit op. Vervolgens wordt dit voorgenomen besluit voorgelegd aan de medezeggenschapsraden van Alliade. Daarna neemt de raad van bestuur een formeel besluit over het vervolg.  

  • Delen

Kenmerken


Categorieën
Hoofdgebieden Gehandicaptenzorg
  • Delen