Cliënten dagbesteding De Smoute per 15 april naar andere locatie

7 maart 2024

Alliade verleent in Jubbega dagbesteding voor zelfstandig wonende ouderen. Het is een kleine dagbesteding en het aantal cliënten neemt ondanks inspanningen al een hele tijd af. Alliade vindt het belangrijk om cliënten blijvend een goede plek te bieden voor dagbesteding. Op deze locatie is dat met de huidige omvang in de toekomst niet meer mogelijk. In goed overleg is daarom besloten cliënten op andere plek in de regio dagbesteding te geven en De Smoute te sluiten. Dit betekent ook dat Alliade geen dagbesteding meer aanbiedt voor de ouderenzorg. 

Cliënten houden dagbesteding 

De 8 cliënten van de dagbesteding zijn vanaf deze week al welkom bij een andere dagbesteding in de buurt. Na gesprekken met ’t Hummelhûs in Oudehorne en Aardema in Nieuwehorne kunnen de cliënten daar terecht. Verder zijn er goede gesprekken met de medewerkers van De Smoute over een passende oplossing voor hen.    

Klaas Visser, directeur ouderenzorg: ‘Voor ons waren dat de belangrijkste voorwaarden bij deze sluiting: dat de cliënten goede dagbesteding houden en dat er een passende oplossing voor de medewerkers komt. We zijn heel blij dat we daar afspraken over maken en hebben er vertrouwen in dat de cliënten bij een van de andere dagbestedingen in goede handen zijn.’ 

Goede overdracht 

De cliënten zijn eerder deze week geïnformeerd over de sluiting en de mogelijke alternatieven. De medewerkers zorgen voor een goede overdracht, zodat de continuïteit en kwaliteit van de zorg gewaarborgd is.

  • Delen

Kenmerken


Categorieën
Leeftijdscategorieën Ouderen
Subcategorieën Dagbesteding
Hoofdgebieden Ouderenzorg
  • Delen