Nieuw diagnostisch hulpmiddel voor dementie bij mensen met (Z)EV(M)B

19 september 2023

Vers van de pers: het artikel over de ontwikkeling en eerste praktijktoets van het nieuwe diagnostische instrument voor dementie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen is verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ).

Gedragsveranderingen begrijpen, begeleiding en behandeling afstemmen
Naar dementie bij mensen met (Z)EV(M)B is vrijwel geen onderzoek gedaan. Terwijl het ook bij hen erg belangrijk is om te weten of er sprake is van dementie. Familieleden en begeleiders willen op de hoogte zijn, zodat ze gedragsveranderingen beter kunnen begrijpen en geïnformeerd keuzes kunnen maken. Daarnaast kunnen met de diagnose de begeleiding en behandeling beter worden afgestemd op de veranderende behoeftes van de cliënt, zodat hij een zo hoog mogelijk kwaliteit van leven behoudt.

Op maat gesneden diagnostisch hulpmiddel op basis van de praktijk
Bestaande dementielijsten voor mensen met een verstandelijke beperking bleken voor mensen met (Z)EV(M)B niet geschikt. Daarom ontwikkelde het onderzoeksteam een op maat gesneden diagnostisch hulpmiddel op basis van dementiesymptomen die familieleden en begeleiders in de dagelijkse praktijk waarnemen bij mensen met (Z)EV(M)B.

Bij een eerste toetsing keken de onderzoekers naar validiteit, betrouwbaarheid en onderscheidend vermogen (tussen wel en geen dementie). De uitkomst: het nieuwe diagnostische hulpmiddel is veelbelovend. Daarnaast gaven zorgprofessionals en familieleden aan dat het goed aansluit bij mensen met (Z)EV(M)B.

Waar bestaat het diagnostische hulpmiddel uit?
Het hulpmiddel bestaat uit 42 items (vragen over veranderingen bij de cliënt) in 7 symptoomdomeinen:

 1. cognitie
 2. taal en spraak
 3. gedrag
 4. eten en drinken
 5. persoonlijke verzorging
 6. motoriek
 7. gezondheidsproblemen

Benieuwd naar het artikel en diagnostische hulpmiddel?

 • Op de projectpagina op de website van PWO en op vb-dementie.nl vind je een link naar het diagnostische hulpmiddel. Het is gericht op gedragskundigen en diagnostisch medewerkers, kan (na registratie) gratis worden gedownload en is vrij te gebruiken.
 • Het artikel is voor NTZ-abonnees te lezen in de gedrukte en digitale versie van het tijdschrift. In maart 2024 komt het beschikbaar voor niet-abonnees en plaatsen we het op de projectpagina van het onderzoek.

Welkom bij de promotie
Met de publicatie van dit artikel is het promotietraject van Maureen Wissing bijna afgerond. De laatste stap is haar daadwerkelijke promotie, die op maandag 13 november om 16.15 plaatsvindt in het Academiegebouw van Rijksuniversiteit Groningen. De bijeenkomst is openbaar, dus je bent van harte welkom als je interesse hebt in dementie bij mensen met (Z)EV(M)B.

Het diagnostische hulpmiddel is ontwikkeld binnen het onderzoeksproject ‘Praktijkvragen over dementie bij mensen met (Z)EV(M)B’, een samenwerking van zorginstellingen Alliade, Ipse de Bruggen, ’s Heeren Loo en Visio, Rijksuniversiteit/UMCG en Hanzehogeschool. Het project werd gefinancierd door ZonMw.

 • Delen

Kenmerken


Categorieën
Hoofdgebieden Gehandicaptenzorg
 • Delen