Dementie herkennen en vaststellen bij mensen met een verstandelijke beperking

22 februari 2024

Passende zorg en ondersteuning is voor mensen met dementie erg belangrijk. Een tijdige diagnose is hierbij essentieel. Maar hoe kun je dementie signaleren en vaststellen bij mensen met een verstandelijke beperking?

In populair-wetenschappelijk vakblad Denkbeeld (nu DementieVisie) verschenen hierover drie artikelen:

  1. Dementie en een verstandelijke beperking – De verhoogde kwetsbaarheid van de doelgroep vraagt om extra opmerkzaamheid
  2. Volg de veroudering – Dementie tijdig herkennen en vaststellen bij mensen met het syndroom van Down
  3. Klein kijken, veel zien – Dementie tijdig signaleren en diagnosticeren bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen.

De artikelen lezen?
De artikelen vind je iets naar onder bij Bestanden/Downloads. Ze zijn tot stand gekomen door een mooie samenwerking van Lisa Delmée en Cynthia Hofman van Vilans/Kennisplein Gehandicaptensector en Alain Dekker en Roelie Fopma van de afdeling PWO van Alliade.

Meer weten?
Meer informatie over de onderzoeken van PWO op het gebied van dementie en verstandelijke beperking (onder andere over gedragsveranderingen, diagnostiek en begeleidingdmethodieken) vind je via de overzichtspagina.

Bestanden/Downloads

  • Delen
  • Delen