Familieparticipatie: verwachtingen en behoeften

Familieparticipatie in het verpleeghuis heeft veel voordelen, zowel voor cliënten als voor verwanten en zorgverleners, zo blijkt uit eerder onderzoek. Toch komt het vaak moeilijk van de grond.

Onduidelijke verwachtingen en onbekende behoeften spelen hierin een belangrijke rol, ontdekte Lisette Marinus tijdens haar afstudeeronderzoek. Waar komen deze onduidelijkheden vandaan? En wat kan helpen om familieparticipatie goed vorm te geven?


Samenvatting

 • Wat was de aanleiding voor het onderzoek?

  Veel voordelen, lastig te realiseren
  Uit onderzoek blijkt dat familiparticipatie zowel voor cliënten, naasten als zorgverleners veel voordelen heeft. Uit onderzoek blijkt echter ook dat het realiseren van familieparticipatie in de praktijk vaak lastig is doordat de verwachtingen en behoeften van de verschillende betrokkenen uiteenlopen. 

  Inventariseren en basis leggen
  Lisette werkt als verpleegkundig specialist in opleiding bij Meriant, bij verpleeghuis Lindestede in Wolvega. Met haar onderzoek wil ze een basis leggen voor de realisatie van familieparticipatie binnen de psychogeriatrische afdeling van Lindestede.

 • Wat was het doel van het onderzoek?

  Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de verwachtingen en behoeften van betrokkenen met betrekking tot familieparticipatie binnen de psychogeriatrische afdeling van het verpleeghuis en op basis hiervan aanbevelingen te doen ter verbetering van de familieparticipatie op de psychogeriatrische afdeling van Lindestede.

 • Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

  Wie heeft het onderzoek uitgevoerd?
  Het onderzoek is uitgevoerd door Lisette Marinus in het kader van haar afstudeerscriptie voor de hbo-masteropleiding Advanced Nursing Practice aan de Hanzehogeschool Groningen.

  ?Welke methode is gebruikt en wie waren de deelnemers?
  Lisette deed kwalitatief onderzoek in de vorm van een single-case study. Hiervoor nam ze diepte-interviews af bij 6 familieleden en 4 zorgprofessionals. Daarnaast namen 13 zorgprofessionals deel aan 2 focusgroepinterviews. Ze analyseerde de data volgens de fasen van kwalitatief onderzoek volgens Baarda met behulp van het computerprogramma Atlas-ti.

 • Wat is de eindconclusie?

  Onduidelijke rol, ontbrekende visie
  Dit onderzoek laat zien dat de betrokkenen niet weten wat zij kunnen en mogen verwachten van de rol van de familie in het verpleeghuis. Vanwege een ontbrekende visie met betrekking tot familieparticipatie wordt er door de betrokkenen niet dezelfde taal gesproken en zijn er als gevolg hiervan onduidelijke verwachtingen over en weer.

  Aanzet tot beschrijving behoeften
  Lisette heeft een aanzet gegeven tot het beschrijven van behoeften met betrekking tot de rol van de familie in het verpleeghuis, maar is het voornamelijk een beschrijving van het niveau waarop de familie participeert.

 • Welke aanbevelingen zijn er voor de praktijk?

  Om familieparticipatie verder vorm te geven is het raadzaam om vervolgonderzoek te doen naar de wensen van de betrokkenen over de rol van de familie in het verpleeghuis. Met als doel op basis hiervan een visie op familieparticipatie te ontwikkelen. Zodat, gebaseerd op een heldere visie, familieparticipatie uiteindelijk kan worden geïmplementeerd in het verpleeghuis.

 • Wat is het vervolg?

  Over het vervolg zijn nog geen afspraken gemaakt, maar het ontwikkelen van een (breed gedragen) visie op familieparticipatie is zeer wenselijk. UNO-UMCG heeft een onderzoekslijn familieparticipatie. Hiermee zijn contacten gelegd, zodat we elkaar waar mogelijk kunnen versterken met als doel familieparticipatie binnen de woonzorg te beter vorm te geven

 • Waar kan ik meer te weten komen over dit onderzoek?

  Wil je meer weten over dit onderzoek? Dan kun je per e-mail contact opnemen met Lisette: l.marinus@meriant.nl.


Documenten

Hoofdgebied
Ouderenzorg
 • Delen