Onderzoek naar de voor- en nadelen van screeningsinstrumenten voor dysfagie in de ouderenzorg

Studenten:        Iris Nauta en Melissa Mensinga
Opleiding:         Hbo-verpleegkunde, Hanzehogeschool Groningen 
Jaar:                   2024
Cijfer:                 7,6

Voedings- en slikproblemen (dysfagie) komen voor bij ongeveer 6% van de Nederlandse bevolking. Bij ouderen is dit percentage circa 23% en stijgt zelfs tot boven de 50% bij ernstige aandoeningen. Omdat dysfagie ernstige gevolgen kan hebben, is het belangrijk om het tijdig vast te stellen.

Iris en Melissa deden literatuuronderzoek met als doel inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van bestaande screeningsinstrumenten voor het signaleren van dysfagie bij ouderen.


Samenvatting

 • Wat was de aanleiding voor het onderzoek?

  Hoewel er verschillende screeningsinstrumenten voor dysfagie bij ouderen bestaan, is het onbekend wat de voor- en nadelen zijn van deze instrumenten en wat ze precies screenen. Dit afstudeeronderzoek is een eerste stap van een uitgebreidere studie naar dysfagie in de ouderenzorg. 

 • Wat was de onderzoeksvraag?

  Iris en Melissa gingen aan d slag met de vraag: wat is er in de wetenschappelijke literatuur bekend over de voor- en nadelen van screeningsinstrumenten voor het signaleren van dysfagie bij ouderen?

 • Hoe werd het onderzoek uitgevoerd?

  Voor dit onderzoek werd er gezocht naar relevante Nederlands- en Engelstalige wetenschappelijke artikelen in de databanken PubMed, CINAHL en Scopus. Iris en Melissa bepaalden onafhankelijk van elkaar of gevonden artikelen voldeden aan de opgestelde in- en exclusiecriteria. De uitkomsten werden onderling vergeleken en besproken. Dezelfde werkwijze gold voor het selecteren van artikelen op basis van titel en samenvatting en voor de definitieve selectie op basis van het volledige artikel (full-text) en methodologie. Om de informatie uit de artikelen te ordenen werd gebruik gemaakt van een datamatrix.

 • Wat is de conclusie?

  Uit dit onderzoek komt naar voren dat er 11 screeningsinstrumenten zijn die mogelijk geschikt zijn voor het signaleren van dysfagie mensen van 65 jaar of ouder die zich in een zorgsetting bevinden. Van deze 11 lijken de ESDQ, de EAT-10 en de BSTD het meest veelbelovend. Bij deze instrumenten is verder onderzoek is nodig naar onder andere de generaliseerbaarheid en de handeling van voeding of drinken naar de mond brengen. 

 • Hoe kan ik meer te weten komen over dit onderzoek?

  Wil je meer weten over het onderzoek van Iris en Melissa? Lees dan hun afstudeerscriptie. Die vind je onderaan deze pagina bij Documenten.


Documenten

Hoofdgebied
Ouderenzorg
Onderzoekslijn(en)
Evidence based screening, diagnostiek en behandeling
 • Delen