Dr. Alain Dekker

Alain is hoofd van de afdeling PWO. Hij geeft leiding aan het team en de onderzoeksportefeuille. Daarnaast is hij gespecialiseerd in dementie bij mensen met een verstandelijke beperking, in het bijzonder bij mensen met downsyndroom.

Nevenfuncties

  • Alains onderwijsfuncties en -activiteiten vind je op de website van Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
  • Penningmeester/bestuurslid bij Stichting Dementietafel Groningen
  • Penningmeester/bestuurslid bij Trisomy 21 Research Society T21RS (2016-2021)
  • Lid ECNP Network Down Syndrome and other genetic developmental disorders
  • Lid wetenschappelijke adviesraad project 'Herken jij dementie bij mensen met een verstandelijke beperking?'
  • Lid jury Stimuleringsprijs Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg (NPGZ)
  • Medewerker bij Zalkerveer & Theehuis, Stichting Philadelphia Zorg

   

BROK-registratienummer: 812

 

Alain Dekker