Rixt Nijenhuis-Huls

Rixt is arts verstandelijk gehandicapten bij Alliade gehandicaptenzorg en is betrokken bij meerdere PWO-onderzoeken. Als behandelaar-onderzoeker is ze kartrekker van het WatchPAT-project over betere diagnostiek van slaapapneu. In 2021 won zij samen met Roelie Fopma de PWO Stimuleringsprijs.

Rixt Nijenhuis-Huls