Werk & dagbesteding locaties

Hier vind je het overzicht met alle werk & dagbesteding locaties van Alliade in Friesland. Op zoek naar een andere locatie? Raadpleeg dat het overzicht met alle Alliade locaties.

Locaties op de kaart
Bedrijfsmatige werkzaamheden, Winkel (inclusief Eigenmakke label)
 • Plaats: Olderberkoop
 • Categorieën: Dagbesteding
 • Stap op participatieladder:
  3. Deelname georganiseerde activiteiten
  4. Onbetaald werk
  5. Betaald werk met ondersteuning
 • Plaats: Joure
 • Categorieën: Dagbesteding
 • Stap op participatieladder:
  3. Deelname georganiseerde activiteiten
  4. Onbetaald werk
Ambachten, Winkel (inclusief Eigenmakke label)
 • Plaats: Leeuwarden
 • Categorieën: Dagbesteding
 • Stap op participatieladder:
  3. Deelname georganiseerde activiteiten
  4. Onbetaald werk
  5. Betaald werk met ondersteuning
Productie & logistiek
 • Plaats: Grou
 • Categorieën: Dagbesteding
 • Stap op participatieladder:
  3. Deelname georganiseerde activiteiten
  4. Onbetaald werk
  5. Betaald werk met ondersteuning
 • Plaats: Stiens
 • Categorieën: Dagbesteding
 • Stap op participatieladder:
  1. Dagbesteding thuis
  2. Dagbesteding/sociale contacten buitenshuis
Horeca
 • Plaats: Stiens
 • Categorieën: Dagbesteding
 • Stap op participatieladder:
  2. Dagbesteding/sociale contacten buitenshuis
  3. Deelname georganiseerde activiteiten
 • Plaats: Goutum
 • Categorieën: Dagbesteding
 • Stap op participatieladder:
  1. Dagbesteding thuis
  2. Dagbesteding/sociale contacten buitenshuis
 • Plaats: Leeuwarden
 • Categorieën: Dagbesteding
 • Stap op participatieladder:
  1. Dagbesteding thuis
  2. Dagbesteding/sociale contacten buitenshuis
 • Plaats: Drachten
 • Categorieën: Dagbesteding
 • Stap op participatieladder:
  6. Betaald werk
 • Plaats: Beetsterzwaag
 • Categorieën: Dagbesteding, De Wissel
 • Stap op participatieladder:
  1. Dagbesteding thuis
  2. Dagbesteding/sociale contacten buitenshuis
 • Plaats: Beetsterzwaag
 • Categorieën: Woonzorg, Dagbesteding, Klinische kortdurende behandeling, De Wissel
Dier, Groen, Horeca
Anna Zijlstra Hoeve
 • Plaats: Dokkum
 • Categorieën: Dagbesteding
 • Stap op participatieladder:
  3. Deelname georganiseerde activiteiten
  4. Onbetaald werk
Facilitair, Horeca
Hoofdkantoor Heerenveen
 • Plaats: Heerenveen
 • Categorieën: Spoedhulpverlening, Gezinshulpverlening, Gezinstherapie, Gezinsbegeleiding, Onderwijs Zorgarrangement, Meeleefgezin, (hoofd)kantoor
 • Stap op participatieladder:
  4. Onbetaald werk
  5. Betaald werk met ondersteuning
  6. Betaald werk
 • Plaats: Heerenveen
 • Categorieën: Aanleunwoningen, Woonzorg, Kortdurende opname/tijdelijk verblijf
 • Stap op participatieladder:
  1. Dagbesteding thuis
  2. Dagbesteding/sociale contacten buitenshuis
Ambachten, Bedrijfsmatige werkzaamheden, Horeca, Productie & logistiek, Winkel (inclusief Eigenmakke label)
Activiteitencentrum Drachten
 • Plaats: Drachten
 • Categorieën: Dagbesteding
 • Stap op participatieladder:
  3. Deelname georganiseerde activiteiten
  4. Onbetaald werk
  5. Betaald werk met ondersteuning
Horeca, Productie & logistiek
Arbeidscentrum Sneek
 • Plaats: Sneek
 • Categorieën: Dagbesteding
 • Stap op participatieladder:
  3. Deelname georganiseerde activiteiten
  4. Onbetaald werk
  5. Betaald werk met ondersteuning
 • Plaats: Heerenveen
 • Categorieën: Dagbesteding
 • Stap op participatieladder:
  3. Deelname georganiseerde activiteiten
  4. Onbetaald werk
  5. Betaald werk met ondersteuning
 • Plaats: Franeker
 • Categorieën: Dagbesteding
 • Stap op participatieladder:
  3. Deelname georganiseerde activiteiten
  4. Onbetaald werk
  5. Betaald werk met ondersteuning