Alliade

Bestuur en toezicht

Het bestuur en toezicht van Zorggroep Alliade liggen bij één Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Hierdoor hebben de negen dochterstichtingen en BV’s van Alliade een gelijkwaardige positie naast moederstichting Alliade.

Raad van Bestuur

De dagelijkse leiding van Alliade is in handen van de Raad van Bestuur, die wordt gevormd door Vincent Maas (voorzitter ad-interim) en Wilfred Juurlink (lid).

Zij geven leiding aan de directie van de negen zorgpartners en aan de leden van de concernstaf van Alliade. 

Foto's van links naar rechts: Vincent Maas en Wilfred Juurlink 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Alliade ziet toe op het gevoerde beleid van de zorggroep, is het klankbord van de Raad van Bestuur en benoemt de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen:

  • De heer L. Klaassen, voorzitter
  • De heer I.M. Oudejans, lid
  • De heer D. Terpstra, lid
  • De heer M. Omidvar, lid
  • Mw. E.L.M. Maeckelberghe, lid (op voordracht van de verwanten- en cliëntenraden)
  • De heer M. Florijn, lid (op voordracht van de gezamenlijke ondernemingsraden)
  • Mw. H.I.C. van der Wal, lid

De Raad van Toezicht van Alliade is bereikbaar via rvt@alliade.nl.

© 2019 - Alliade