Alliade

Bestuur en toezicht

Het bestuur en toezicht van Zorggroep Alliade liggen bij één Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Hierdoor hebben de zeven zorgonderdelen een gelijkwaardige positie.

Raad van Bestuur

De dagelijkse leiding van Alliade is in handen van de Raad van Bestuur, die wordt gevormd door Vincent Maas (voorzitter) en Elze Vonk (lid).

Zij geven leiding aan de directie van de zorgonderdelen en aan de leden van de concernstaf van Zorggroep Alliade. 

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Alliade ziet toe op het gevoerde beleid van de zorggroep, is het klankbord van de Raad van Bestuur en benoemt de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • De heer L. Klaassen, voorzitter
  • De heer I.M. Oudejans, lid
  • De heer D. Terpstra, lid
  • Mevrouw E.L.M. Maeckelberghe, lid (op voordracht van de verwanten- en cliëntenraden)
  • Mevrouw H.I.C. van der Wal, lid
  • De heer K. Donkervoort, lid
  • Mevrouw M. Kuin, lid (op voordracht van de centrale ondernemingsraad)

De Raad van Toezicht van Alliade is bereikbaar via rvt@alliade.nl.

© 2021 - Alliade
scrollen