Alliade

Bestuur en toezicht

Het bestuur en toezicht van Zorggroep Alliade liggen bij één Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Hierdoor hebben de zeven zorgonderdelen een gelijkwaardige positie.

Raad van Bestuur

De dagelijkse leiding van Alliade is in handen van de Raad van Bestuur, die wordt gevormd door Vincent Maas, Voorzitter Raad van Bestuur a.i. en Elze Vonk (per 15 april 2020).

Zij geven leiding aan de directie van de zorgpartners en aan de leden van de concernstaf van Alliade. 

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Alliade ziet toe op het gevoerde beleid van de zorggroep, is het klankbord van de Raad van Bestuur en benoemt de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit onderstaande personen:

  • De heer L. Klaassen, voorzitter
  • De heer I.M. Oudejans, lid
  • De heer D. Terpstra, lid
  • Mw. E.L.M. Maeckelberghe, lid (op voordracht van de verwanten- en cliëntenraden)
  • Mw. H.I.C. van der Wal, lid

De Raad van Toezicht van Alliade is bereikbaar via rvt@alliade.nl.

© 2020 - Alliade