Bestuur en toezicht

Raad van bestuur

De dagelijkse leiding van Alliade is in handen van de raad van bestuur, die wordt gevormd door Vincent Maas (voorzitter) en Elze Vonk (lid).

Zij geven leiding aan de directie van de zorgonderdelen en aan de leden van de concernstaf van Alliade. 

De raad van bestuur van Alliade is bereikbaar via rvb@alliade.nl.

Vincent Maas
Vincent Maas
Elze Vonk
Elze Vonk

Raad van toezicht

De raad van toezicht van Alliade ziet toe op het gevoerde beleid, is het klankbord van de raad van bestuur en benoemt de leden van de raad van bestuur. De raad van toezicht bestaat uit:

  • De heer L. Klaassen, voorzitter
  • De heer I.M. Oudejans, lid
  • De heer J. Eijsink, lid
  • Mevrouw E.L.M. Maeckelberghe, lid (op voordracht van de verwanten- en cliëntenraden)
  • Mevrouw H.I.C. van der Wal, lid
  • De heer K. Donkervoort, lid
  • Mevrouw M. Kuin, lid (op voordracht van de centrale ondernemingsraad)

De raad van toezicht van Alliade is bereikbaar via rvt@alliade.nl.