In de gymzaal kun je de vinger op de zere plek leggen

21 juli 2023

Psychomotorisch therapeut en onderzoeker Inge Zomervrucht vertelt in vakblad KLIK uitgebreid over psychomotorische gezinstherapie (PMGT) voor gezinnen met een of meerdere kinderen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Ook geeft ze uitleg over het onderzoek dat ze daarnaar doet.

Ervaren wat er misgaat en verbetert
Als er tussen ouders en kinderen problemen zijn, wordt vaak gezinstherapie ingezet. Daarbij wordt vooral gepraat, en dat werkt bij kinderen (en ook ouders) met een LVB lang niet altijd. PMGT is non-verbaal en heeft vaak wél een positief effect, is de ervaring van Inge, haar collega’s en de gezinnen die bij Alliade een PMGT-traject hebben afgerond. In de gymzaal, waar PMGT plaatsvindt, wordt door sport en spel de vinger op de zere plek gelegd. Door de opdrachten en oefeningen ervaren ouders en kinderen wat er misgaat. En ze merken dat er verbetering optreedt als ze het anders aanpakken.

Waarom wetenschappelijk onderzoek?
Naar PMGT binnen de gehandicaptenzorg is geen of nauwelijks onderzoek gedaan. Inge wil samen met haar onderzoeksteam van PWO een begin maken met een betere onderbouwing. Dat is ook nodig om PMGT een vaste plek te kunnen geven in het behandelaanbod.  

Benieuwd naar Inges interview?
Het interview met Inge verscheen in het juni-nummer van KLIK en was eerst alleen te lezen voor abonnees. Nu is het ook toegankelijk voor niet-abonnees. Benieuwd? Het artikel vind je hieronder bij Bestanden/Downloads. Meer lezen over het onderzoek? Dat kan op de PMGT-projectpagina.

Bestanden/Downloads

Foto's

  • Delen

Kenmerken


Categorieën
Leeftijdscategorieën Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Subcategorieën Gezinstherapie
Hoofdgebieden Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg
  • Delen