PMGT: samen aan de slag

PMGT staat voor psychomotorische gezinstherapie. Het is een combinatie van systeemtherapie en psychomotorische therapie, waarbij deze twee behandelvormen gemengd en dus niet los van elkaar worden aangeboden. En dat lijkt te werken, zo wordt in de praktijk ervaren. Maar kan de werkzaamheid ook wetenschappelijk worden aangetoond?

Binnen de poli van Alliade hebben al veel gezinnen PMGT gevolgd. De ervaringen in de praktijk zijn positief: zowel cliënten als behandelaren geven aan dat het effect heeft en dat ze er tevreden over zijn. PMGT is echter een vrij nieuwe behandelvorm die (zeker bij gezinnen met een kind met verstandelijke beperkingen) nauwelijks is onderzocht, waardoor de effectiviteit nog niet wetenschappelijk is aangetoond.  

Heeft PMGT inderdaad een positief effect?
In de afgelopen jaren heeft Inge Zomervrucht (psychomotorisch therapeut bij de poli van Alliade) samen met collega-psychomotorisch therapeuten en -systeemtherapeuten PMGT meer en meer vormgegeven. Nu er een goede praktische basis is, wil Inge ook starten met een goede wetenschappelijke basis: heeft PMGT inderdaad een positief effect op het gezin en de gedragsproblemen van het kind?


Samenvatting

 • Wat was de aanleiding voor het onderzoek?

  Problemen binnen het gezin
  De ontwikkeling van een kind met lichte verstandelijke beperkingen (LVB) zorgt voor verschillende uitdagingen voor ouders (en ook voor broers en zussen), wat niet zelden leidt tot problemen in de relaties binnen het gezin.

  Doen en beleven
  Binnen de poli van Alliade wordt steeds vaker PMGT ingezet bij gezinnen met een kind met LVB. Bij deze therapie hoeven de gezinsleden niet zozeer met elkaar te praten, maar werken ze door te doen en beleven aan de gestelde doelen. Zowel gezinnen, verwijzers als behandelaren zijn positief over deze therapievorm, die vaak een gunstig effect heeft op de relaties en interacties tussen de gezinsleden.

  Stevigere plaats in zorgaanbod
  Met dit onderzoek wil Inge deze praktijkervaringen graag een wetenschappelijke basis geven, zodat PMGT een stevigere plaats krijgt in het zorgaanbod voor mensen met LVB.

 • Wat zijn de onderzoeksvragen en -doelen?

  Hoofdvraag
  Welk effect heeft de psychomotorische gezinstherapie (PMGT) op de interactie binnen het gezin met minimaal 1 kind met LVB en hoe beoordelen de cliënt en zijn systeem de behandeling?

  Deelvragen

  • Wat is het effect van PMGT op de onderlinge acceptatie en de conflicthantering van de gezinsleden?
  • Wat is het effect van PMGT op de gedragsproblemen van het kind?
  • Hoe ervaren de verschillende gezinsleden de behandeling via PMGT?

  Onderzoeksdoelen

  • Eerste aanzet voor de wetenschappelijke onderbouwing van de werkzaamheid van PMGT
  • Productbeschrijving ‘PMGT voor gezinnen met een kind met LVB’

  Kennisdeling
  De nieuwe inzichten die uit het onderzoek naar voren komen, delen we via:

  • artikelen in erkende peer reviewed tijdschriften die zich richten op de gehandicaptenzorg, systeemtherapie of psychomotorische therapie.
  • presentaties over het onderzoek aan het werkveld, zowel binnen Alliade als daarbuiten.
  • een PWO Kafee voor gezinnen en hun naasten.
 • Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

  Wie zijn bij het onderzoek betrokken?

  • Onderzoeksteam bestaande uit een therapeut-onderzoeker en een senior onderzoeker
  • Klankbordgroep met ouders en hulpverleners
  • Minimaal 20 gezinnen die deelnemen aan een PMGT-traject bij de poli van Alliade of bij expertisecentrum Advisium van ’s Heeren Loo (locaties Lelystad en Almere)
  • Behandelaren die bij deze gezinnen betrokken zijn (psychomotorisch therapeuten, systeemtherapeuten, gezinshulpverleners en regiebehandelaren)

  Uit welke stappen bestaat het onderzoek?

  1. Literatuuronderzoek naar (inter)nationale onderzoeksresultaten over non-verbale systemische interventies
  2. Praktijkonderzoek naar PMGT bij gezinnen met een kind met LVB
   • Voorafgaand aan het therapietraject: interviews met de gezinnen over hun verwachtingen
   • Na het traject: interviews met de gezinnen en betrokken behandelaren over hun ervaringen
   • Voor, direct na en 6 maanden na het traject: de gezinnen vullen vragenlijsten in over de gedragsproblemen van het kind en de interactie binnen het gezin.
  3. Toetsen van de bevindingen door de klankbordgroep
 • Wat is de stand van zaken?

  Inge is op dit moment bezig met het literatuuronderzoek. Daarnaast is in oktober 2022 het praktijkonderzoek met gezinnen gestart.

 • Waar kan ik meer te weten komen over het onderzoek?

  Artikel Zorgondersteuningfonds
  Het Zorgondersteuningsfonds publiceerde op zijn website een artikel over het onderzoek: Gezinnen voelen zich meer gehoord en begrepen.

  Contact met de onderzoeker
  Voor meer informatie over het onderzoek kun je per e-mail contact opnemen met onderzoeker-therapeut Inge Zomervrucht: i.zomervrucht@alliade.nl.

 • Hoe is het onderzoek gefinancierd?

  Dit onderzoek is financieel ondersteund door het Zorgondersteuningsfonds (projectnummer KPO-61) en de afdeling PWO van Alliade.


Documenten

Samen aan de slag - onderzoek naar psychomotorische gezinstherapie bij gezinnen met een kind met LVB

De ontwikkeling van een kind met lichte verstandelijke beperkingen (LVB) zorgt voor verschillende uitdagingen voor ouders (en broers en zussen), wat niet zelden leidt tot problemen in de relaties binnen het gezin. Binnen de poli van Alliade wordt steeds vaker psychomotorische gezinstherapie (PMGT) ingezet bij gezinnen met een kind met LVB. Bij deze therapie hoeven de gezinsleden niet zozeer met elkaar te praten, maar werken ze door te doen en beleven aan de gestelde doelen. Zowel gezinnen, verwijzers als behandelaren zijn positief over deze therapievorm, die vaak een gunstig effect heeft op de relaties en interacties tussen de gezinsleden. Met het onderzoek 'Samen aan de slag' wil psychomotorisch therapeut en onderzoeker Inge Zomervrucht de praktijkervaringen graag een wetenschappelijke basis geven, zodat PMGT een stevigere plaats kan krijgen in het zorgaanbod voor mensen met LVB. Meer informatie over dit onderzoek vind je op de website van de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) van Alliade: www.alliade.nl/pwo/pmgt Veel dank aan Michael, Jorien, Joey en Wesley Stokkers voor hun medewerking aan deze video.
Hoofdgebied
Jeugdzorg
Onderzoekslijn(en)
Evidence based screening, diagnostiek en behandeling, LVB
Projectteam

Ook interessant:
 • Delen