PMGT: samen aan de slag

PMGT staat voor psychomotorische gezinstherapie. Het is een combinatie van systeemtherapie en psychomotorische therapie, waarbij deze twee behandelvormen gemengd en dus niet los van elkaar worden aangeboden. En dat werkt, zo blijkt uit de praktijk. Maar kan dat ook wetenschappelijk worden aangetoond?

Binnen de (L)VB-poli van Alliade hebben al veel gezinnen PMGT gevolgd. De ervaringen in de praktijk zijn positief: zowel cliënten als behandelaren geven aan dat het effect heeft en dat ze er tevreden over zijn. PMGT is echter een vrij nieuwe behandelvorm die (zeker bij gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking) nauwelijks is onderzocht, waardoor de effectiviteit nog niet wetenschappelijk is aangetoond.  

Heeft PMGT inderdaad een positief effect?
In de afgelopen jaren heeft Inge Zomervrucht (psychomotorisch therapeut bij de poli) samen met collega-psychomotorisch therapeuten en -systeemtherapeuten PMGT meer en meer vormgegeven. Nu er een goede praktische basis is, wil Inge ook starten met een goede wetenschappelijke basis: heeft PMGT inderdaad een positief effect op het gezin en de gedragsproblemen van het kind?


Samenvatting

 • Wat was de aanleiding voor het onderzoek?
 • Wat zijn de onderzoeksvragen en -doelen?

  Hoofdvraag onderzoek?
  Welk effect heeft de psychomotorische gezinstherapie (PMGT) op de interactie binnen het gezin met minimaal één kind met een LVB en hoe beoordelen de cliënt en zijn systeem de behandeling??

  Deelvragen?

  • Wat is het effect van PMGT op de onderlinge acceptatie en de conflicthantering van gezinsleden??
  • Wat is het effect van PMGT op de gedragsproblemen van het kind??
  • Hoe ervaren de verschillende gezinsleden de behandeling via PMGT?

  Onderzoeksdoelen
  De beoogde uitkomsten van het onderzoek:

  • Twee artikelen in erkende peer reviewed tijdschriften die zich richten op de gehandicaptenzorg, systeemtherapie of psychomotorische therapie
  • Onderzoeksrapport met de onderzoeksresultaten
  • Presentaties over het onderzoek aan het werkveld, zowel binnen Alliade als daarbuiten
  • Productbeschrijving ‘PMGT voor gezinnen met een kind met LVB’
 • Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

  Wie zijn bij het onderzoek betrokken?

  • Onderzoeksteam bestaande uit een therapeut-onderzoeker en een senior onderzoeker
  • Klankbordgroep met ouders en hulpverleners
  • Minimaal 20 gezinnen die deelnemen aan een PMGT-traject
  • Behandelaren die bij deze gezinnen betrokken zijn (psychomotorisch therapeuten, systeemtherapeuten, gezinshulpverleners en regiebehandelaren)

  Uit welke stappen bestaat het onderzoek?

  1. Literatuuronderzoek naar (inter)nationale onderzoeksresultaten over non-verbale systemische interventies
  2. Praktijkonderzoek naar PMGT bij gezinnen met een kind met LVB
   • Voorafgaand aan het therapietraject: interviews met de gezinnen over hun verwachtingen
   • Na het traject: interviews met de gezinnen en betrokken behandelaren over hun ervaringen
   • Voor, direct na en 6 maanden na het traject: de gezinnen vullen vragenlijsten in over de gedragsproblemen van het kind en de interactie binnen het gezin.
  3. Toetsen van de bevindingen door de klankbordgroep
 • Wat is de stand van zaken?

  Het onderzoek bevindt zich in de beginfase: Inge is net gestart met het literatuuronderzoek.

 • Waar kan ik meer te weten komen over het onderzoek?

  Voor meer informatie over het onderzoek kun je per e-mail contact opnemen met onderzoeker-therapeut Inge Zomervrucht: i.zomervrucht@reik.nl.

 • Hoe is het onderzoek gefinancierd?

  Dit onderzoek is financieel ondersteund door het Zorgondersteuningsfonds (projectnummer KPO-XX) en de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) van Zorggroep Alliade.

Hoofdgebied
Gehandicaptenzorg
Thema('s)
Evidence based screening, diagnostiek en behandeling
Projectteam
 • Delen