SD-VB: begeleiders kunnen slikproblemen snel, eenvoudig en betrouwbaar screenen

1 november 2023

Na een lange periode van intensief werk door logopedist-onderzoekers Susanna van der Woude, Marloes Schüller-Korevaar en hun onderzoeksteam bij PWO is het zover: het artikel over de verdere toetsing en optimalisatie van het screeningsinstrument voor dysfagie bij mensen met een verstandelijke beperking (SD-VB) is gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Journal of Developmental and Physical Disabilities.

Ernstige gezondheidsproblemen
Voedings- en slikproblemen (dysfagie) komen bij mensen met een verstandelijke beperking veel voor. Ze kunnen (ernstige) gevolgen hebben voor de gezondheid en kwaliteit van leven van de cliënt. Van minder plezier in eten, obstipatie en ondervoeding tot uitdroging, luchtwegblokkades en longontsteking, met een hoge kans op ernstige ziekte en overlijden.

Risico’s snel en eenvoudig in kaart brengen
Veel voedings- en slikproblemen worden niet gesignaleerd, maar periodieke screening door logopedisten is praktisch niet haalbaar. Daarom is een screeningsinstrument ontwikkeld waarmee begeleiders een verhoogd risico op voedings- en slikproblemen eenvoudig, betrouwbaar en snel (in zo'n 5 minuten) in kaart kunnen brengen.

Logopedist adviseert en begeleidt
Komen er bijzonderheden uit? Dan volgt een observatie door de logopedist, die een verslag met adviezen naar de betrokken begeleiders, arts en behandelcoördinator stuurt. Zo nodig begeleidt de logopedist het team bij het toepassen van de adviezen.

Screeningsinstrument straks voor iedereen beschikbaar
Uit eerder onderzoek (waarbij meer dan 1000 cliënten werden gescreend) bleek al dat de ontwikkelde vragenlijst een veelbelovend instrument is. Met een vervolgonderzoek (waaraan 220 cliënten deelnamen) is de lijst verbeterd en verder onderzocht op betrouwbaarheid. Eind 2023 of begin 2024 verschijnt het SD-VB bij uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, zodat het voor iedereen beschikbaar is.

Meer weten?
Het artikel kun je lezen via de projectpagina op de website van PWO. Daar vind je ook meer informatie over de onderzoeken.

  • Delen

Kenmerken


Categorieën
Hoofdgebieden Gehandicaptenzorg
  • Delen