(Z)EV(M)B en dementie: relevante items uit VB-dementielijsten

Waarom is gekeken naar de huidige VB-dementielijsten?

De onderzoekers wilden relevante items identificeren in dementielijsten die op dit moment worden gebruikt voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze lijsten zijn grotendeels ongeschikt voor mensen met (Z)EV(M)B. De onderzoekers hebben vier veelgebruikte lijsten afgenomen bij 40 mensen met (Z)EV(M)B om vast te stellen welke items voor hen relevant zijn en welke voor hen onbruikbaar zijn.


Samenvatting

 • Wat was de onderzoeksvraag?

  Welke items uit de dementielijsten voor VB zijn relevant voor mensen met (Z)EV(M)B?

 • Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

  Wie zijn geinterviewd?
  De onderzoekers nodigden familieleden en begeleiders van mensen met (Z)EV(M)B tussen 30 en 45 jaar zonder dementie uit om deel te nemen aan een interview waarin de items van vier veelgebruikte dementievragenlijsten werden doorgenomen:

  • Dementieschaal voor mensen met een verstandelijke handicap (DSVH)
  • Gedrags- (Behaviour) en Psychologische Symptomen van Dementie bij DownSyndroom (BPSD-DS)
  • Dementievragenlijst voor verstandelijk gehandicapten (DVZ)
  • Sociale redzaamheidsschaal (SRZ)

  Wie namen de interviews af?
  De interviews zijn afgenomen door een gedragskundige of psychologisch medewerker. Een onderzoeker was als ‘vlieg op de muur’ aanwezig om de antwoorden en opmerkingen te noteren.

 • Wat zijn de belangrijkste resultaten?

  Welke items zijn van toepassing bij mensen met (Z)EV(M)B?
  101 van de in totaal 193 items bleken van toepassing voor mensen met (Z)EV(M)B. De meeste toepasbare items (60) zijn gevonden bij gedragsmatige en psychologische veranderingen. Ook werden toepasbare items gevonden met betrekking tot cognitieve veranderingen (25), motorische veranderingen (6), veranderingen in algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) (5) en medische comorbiditeiten zoals epilepsie en gewichtsveranderingen (5).

  Aanvullende analyses laten zien dat 17 items over verbale communicatie alleen van toepassing zijn bij mensen met verbale-communicatievaardigheden en dat 5 items over grove motorische vaardigheden alleen van toepassing zijn voor mensen die zelfstandig kunnen lopen.

 • Waar kan ik meer te weten komen over dit onderzoek?

  De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in een Engels artikel dat is verschenen in het internationale tijdschrift Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities. Je vindt het artikel onderaan deze pagina bij Documenten.


Documenten

 • Delen