(Z)EV(M)B en dementie: scholing voor zorgmedewerkers

Bij mensen met (Z)EV(M)B zijn dementie en achteruitgang in het functioneren vaak lastig vast te stellen. Ook zijn er nauwelijks handvatten voor signalering en diagnostiek.

Grote behoefte aan scholing
Vanuit de praktijk is er grote behoefte aan scholing over dementie bij mensen met (Z)EV(M)B. Wanneer een cliënt meerdere (chronische) zorgproblemen heeft, wordt de zorg complexer en zijn er steeds meer zorgprofessionals uit verschillende disciplines bij betrokken. Daarom is onderzocht hoe interdisciplinair/interprofessioneel leren op het gebied van dementie bij mensen met (Z)EV(M)B kan worden vormgegeven. Met de uitkomsten van dit onderzoek zijn acht kennismodules ontwikkeld.


Samenvatting

 • Hoe werd het onderzoek uitgevoerd?

  Het onderzoek bestond uit een ontwerponderzoek, waarbij een enquête is gehouden onder begeleiders, behandelaren en familieleden van mensen met (Z)EV(M)B.

 • Wat zijn de belangrijkste resultaten?

  Scholing: bij voorkeur individueel én in groepsverband
  In totaal hebben 517 personen de enquête ingevuld, van wie 438 begeleiders, 71 behandelaren en 8 familieleden. Ze blijken een voorkeur te hebben voor een combinatie van individuele scholing en scholing in groepsverband. Hierbij is het opvallend dat behandelaren ten opzichte van de andere twee groepen vaker aangaven specifiek behoefte te hebben aan scholing in groepsverband (42,3%).

  Combinatie fysieke en digitale informatie
  Begeleiders, behandelaren en familieleden nemen informatie over het algemeen het liefst tot zich door het zelf op te zoeken en door aangeboden scholing. Hierbij gaven ze aan graag een combinatie te willen van fysieke en digitale informatie. Waarbij familieleden vaker een specifieke voorkeur voor digitale informatie aangaven (37,5%). Voor fysieke scholing volgen alle respondenten het liefst workshops of presentaties/lezingen en bij digitale scholing hebben ze een sterke voorkeur voor e-learning, websites en digitale artikelen.

 • Waar kan ik informatie en scholing vinden?

  Op basis van informatie uit verschillende stappen in het onderzoek zijn kennismodules met verschillende thema's ontwikkeld. Deze acht kennismodules zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Ze omvatten deze onderwerpen:

  1. Signalering en diagnostiek
  2. Dementie en downsyndroom
  3. Belang van nulmeting
  4. Belang van het herkennen van dementie bij mensen met (Z)EV(M)B
  5. Coginitieve dementiesymptomen bij mensen met (Z)EV(M)B
  6. ADL-dementiesymptomen bij mensen met (Z)EV(M)B
  7. Gedragsdementiesymptomen bij mensen met (Z)EV(M)B
  8. Motorische dementiesymptomen bij mensen met (Z)EV(M)B