SD-VB II: verdere toetsing en optimalisatie

Is het SD-VB een goed, betrouwbaar hulpmiddel?

Naar aanleiding van ervaringen met het SD-VB in de praktijk, gaan we in dit onderzoek de vragenlijst verder verbeteren en testen. Daarbij onderzoeken we de volgende 3 punten:

 • Selecteert de vragenlijst de juiste cliënten voor het vervolgonderzoek door de logopedist?
 • Betrouwbaarheid van het SD-VB (test-hertest en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid)
 • Zijn er andere risicofactoren voor dysfagie?


Samenvatting

 • Wat was de aanleiding voor het onderzoek?

  In het eerste deel van dit onderzoek is voor ruim 1000 mensen met een verstandelijke beperking het SD-VB ingevuld door begeleiders. Waar nodig volgde daarna een logopedisch onderzoek.

  Na deze eerste ervaringen met het screeningsinstrument blijkt het noodzakelijk om het instrument verder te ontwikkelen door het te verbeteren en verder te verfijnen. Ook blijkt een verdere validering nodig, waarbij de betrouwbaarheid van het instrument verder wordt onderbouwd. Hierna kan het het SD-VB gedeeld worden met andere organisaties in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 

 • Wat gaan we onderzoeken?
  • Selecteert de vragenlijst de juiste cliënten voor het vervolgonderzoek door de logopedist? En hebben de mensen die volgens de lijst geen slikprobleem hebben ook écht geen slikprobleem? Dit onderzoeken we door alle 250 cliënten voor wie de lijst wordt ingevuld daarna ook uitgebreider te laten onderzoeken door de logopedist. 
  • Daarnaast willen we onderzoeken of twee verschillende begeleiders de lijst voor dezelfde cliënt ook hetzelfde invullen, of dat er (grote) verschillen zijn. En wat gebeurt er als een begeleider de lijst na twee weken nog een keer invult voor dezelfde cliënt? 
  • Tot slot onderzoeken we of er nog extra risicofactoren voor dysfagie zijn, zoals het gebruik van bepaalde medicijnen, het hebben van autisme, of afhankelijkheid van anderen om te kunnen eten.
 • Wat zijn de onderzoeksvragen?

  Hoofdvraag

  • Is het geoptimaliseerde SD-VB voldoende valide voor brede invoering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking?

  Deelvragen

  • Is het verstandig om gebruik van medicatie die een verhoogd risico geeft op dysfagie, bijvoorbeeld antipsychotica, benzodiazepines en anti-epileptica, toe te voegen als risicofactor in het SD-VB?
  • Is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en de test-hertestbetrouwbaarheid van het SD-VB voldoende?
 • Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

  De onderzoeksgroep bestaat uit mensen met LVB, MVB en (Z)EV(M)B, waarbij ook gelet wordt op het aantal mensen met het syndroom van Down en (vermoeden van) autisme. Het is de bedoeling om tussen de 200 en 300 deelnemers te selecteren.

  Er zal gestart worden met het optimaliseren van het SD-VB naar aanleiding van het net afgeronde eerste onderzoek waarin onder andere een eerste validering gedaan is.

  Per cliënt wordt het SD-VB ingevuld door twee zorgverleners. Op die manier kan de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid onderzocht worden. Daarnaast zal begeleiders gevraagd worden na een aantal weken het SD-VB nogmaals in te vullen om zo de test-hertestbetrouwbaarheid te toetsen. De validiteit zal worden bepaald door het SD-VB te vergelijken met de Dysphagia Disorder Survey (DDS). De DDS is een objectieve test voor dysfagie bij mensen met VB. Het is een gestandaardiseerde observatie van het eten en drinken door de logopedist.

 • Hoe wordt dit onderzoek gefinancierd?

  Het onderzoek wordt gefinancierd door middel van interne financiering door Alliade.

 • Delen