LEEV!: integrale leefstijlaanpak voor mensen met een verstandelijke beperking

Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking gezonder leven, vitaler zijn en fitter oud worden? De samenwerkingspartners van LEEV! zoeken dit in 4 jaar uit. 

Leev!?
LEEV is een samenvoeging van leefstijl en de afkorting VB (verstandelijke beperking).

Waarom is een gezonde leefstijl belangrijk?
Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak minder actief, eten ongezonder en hebben meer gezondheidsproblemen dan mensen zonder verstandelijke beperking. Met een gezonde leefstijl kunnen ze vitaler leven en fitter oud worden, wat bijdraagt aan hun kwaliteit van bestaan.

Goede ondersteuning onmisbaar
Voor een gezonde leefstijl zijn goede ondersteuning en een omgeving die gezond leven stimuleert onmisbaar. Daarom ontwikkelen de samenwerkingspartners van LEEV! een integrale leefstijlaanpak waarmee zorgprofessionals mensen met verstandelijke beperking op maat kunnen ondersteunen.


Samenvatting

 • Wat was de aanleiding voor het onderzoek?

  Meer gezondheidsrisico’s
  Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak minder actief, eten ongezonder en hebben meer gezondheidsproblemen dan mensen zonder verstandelijke beperking. Hierdoor hebben ze een groter risico op leefstijlgerelateerde aandoeningen en aandoeningen die bij het ouder worden kunnen gaan spelen.

  Leefstijlondersteuning nodig
  Voor een gezondere leefstijl hebben mensen met een verstandelijke beperking vrijwel altijd ondersteuning nodig door zorgprofessionals die goed weten wat een specifieke cliënt nodig heeft om vitaler te worden. Ook een omgeving die gezond leven stimuleert, is noodzakelijk.

  Leefstijlondersteuning vaak complex
  Het vormgeven en borgen van leefstijlondersteuning bij mensen met een verstandelijke beperking blijkt complex. Dit komt onder meer doordat er veel verschillende disciplines bij betrokken zijn, doordat zorgprofessionals (o.a. fysiotherapeuten, diëtisten, leefstijlcoaches) voor cliënten geen duidelijke aanpak op maat kunnen vinden en doordat de juiste randvoorwaarden (zoals helder beleid en digitale ondersteuning) vaak ontbreken.

  Voor iedere cliënt een passende aanpak
  Met het project LEEV! willen de deelnemende zorgorganisaties en onderwijs- en onderzoeksinstellingen een integrale leefstijlaanpak ontwikkelen waarmee zorgprofessionals effectieve gepersonaliseerde leefstijlondersteuning kunnen bieden aan mensen met een verstandelijke beperking: een keuzewijzer waarmee ze precies de interventies kunnen selecteren die passen bij de situatie, behoeftes, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.

 • Wat zijn de onderzoeksvragen?

  Hoofdvraag
  Hoe komen we tot een effectieve gepersonaliseerde integrale leefstijlaanpak die ervoor zorgt dat mensen met een verstandelijke beperking meer bewegen en gezonder eten om hun gezondheid in de breedste zin van het woord te verbeteren?

  Deelvragen

  • Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie en borging van de integrale leefstijlaanpak binnen alle onderdelen van de organisatie die hierin een rol spelen?
  • Welke aanpassingen zijn nodig om de integrale gepersonaliseerde leefstijlaanpak te kunnen inzetten bij mensen met een verstandelijke beperking?
  • Wat is de haalbaarheid van de integrale leefstijlaanpak met voedings- en bewegingsinterventies binnen de gehandicaptenzorg?
  • Hoe effectief is de integrale leefstijlaanpak om de leefstijl en gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren?
 • Wat is de meerwaarde van het onderzoek voor de cliënt, verwant en zorgmedewerker?
  • Met de integrale gepersonaliseerde leefstijlaanpak kunnen zorgorganisaties leefstijlondersteuning op een samenhangende en gestructureerde manier inbedden in hun beleid, bedrijfsvoering en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
    
  • Met de integrale gepersonaliseerde leefstijlaanpak zijn zorgprofessionals beter en blijvend toegerust om cliënten op een passende manier te ondersteunen bij een gezonde leefstijl en een betere gezondheid.
    
  • Door de integrale gepersonaliseerde leefstijlaanpak worden cliënten gezonder en vitaler, wat bijdraagt aan hun kwaliteit van leven.
    
  • Doordat ze gezonder leven, worden mensen met een verstandelijke beperking vitaler oud en neemt het risico op ouderdomsaandoeningen af, waardoor het ook op latere leeftijd bijdraagt aan hun kwaliteit van leven.
 • Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

  Wie voeren het onderzoek uit?
  Het onderzoek wordt uitgevoerd door meerdere onderzoekers en promovendi met verschillende achtergronden, werkzaam bij verschillende zorgorganisaties en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Zij nemen elk een aantal deelonderzoeken met specifieke onderzoeksvragen voor hun rekening.

  Bij Alliade is dit Tessa Wokke, die naast haar werk als gedragskundige in Leeuwarden promotieonderzoek doet bij PWO, in nauwe samenwerking met de projectpartners.

  Binnen vier werkpakketten wordt de integrale leefstijlaanpak ontwikkeld en getoetst op haalbaarheid en effectiviteit, waarbij één werkpakket zich expliciet richt op de benodigde randvoorwaarden.

  Wie zijn de projectpartners?
  Het LEEV!-samenwerkingsverband bestaat uit verschillende zorgorganisaties en onderwijs-, onderzoeks- en kennisinstellingen die veel kennis hebben over een gezonde leefstijl voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Dit zijn onder meer Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool van Amsterdam, drie academische werkplaatsen, VGN, Abrona, De Zijlen, De Trans, Koninklijke Viso, Maykehiem, Bartiméus, Cosis, 's Heeren Loo en Alliade (waarvan bij de laatste drie een promovenda aan het project werkt).

 • Hoe wordt het onderzoek gefinancierd?

  Dit onderzoek is mogelijk door subsidie van RAAK-PRO en door personele inzet van de samenwerkende projectpartners. Bij Alliade bestaat dit onder meer uit de aanstelling van een promovenda.


Documenten

Hoofdgebied
Gehandicaptenzorg
Onderzoekslijn(en)
Evidence based screening, diagnostiek en behandeling
Projectteam
 • Delen