Gezonde leefstijl: welke persoonskenmerken spelen een rol?

Doe je zelf boodschappen en verzorg je zelf je maaltijden of eet je mee met wat er op jouw woonlocatie op tafel komt? Kun je zelfstandig bewegen of ben je hiervoor afhankelijk van anderen?

Bij een gezonde leefstijl spelen veel factoren een rol. Binnen die factoren nemen persoonskenmerken een belangrijke plaats in, want die bepalen wat bij de cliënt aansluit en wat juist niet bij hem past. Om een goede keuzewijzer voor leefstijlinterventies te kunnen maken, inventariseerde gedragskundige-junior onderzoeker Tessa Wokke relevante persoonskenmerken van mensen met een verstandelijke beperking


Samenvatting

 • Wat was de aanleiding voor het onderzoek?

  Om voor mensen met een verstandelijke beperking een goede keuzewijzer voor een gepersonaliseerde integrale leefstijlinterventie te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk om te weten welke persoonskenmerken bij hen een rol spelen in een gezonde leefstijl. Met dit deelonderzoek bracht Tessa dat in kaart.

 • Wat zijn de onderzoeksvragen?

  Hoofdvraag
  Welke persoonskenmerken zijn van belang voor het vormgeven van een keuzewijzer voor gepersonaliseerde integrale leefstijlinterventies bij mensen met een verstandelijke beperking?  

  Deelvragen 

  1. Welke persoonskenmerken zijn van belang voor een gezond bewegingspatroon bij mensen met een verstandelijke beperking?  
  2. Welke persoonskenmerken zijn van belang voor een gezond voedingspatroon bij mensen met een verstandelijke beperking?  
 • Hoe werd het onderzoek uitgevoerd?

  Intervieuws
  Het onderzoek bestond uit een praktijkbevraging. Hiervoor nam Tessa interviews af bij volwassenen met een lichte verstandelijke beperking en bij naasten van mensen met een lichte, matige en (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperking.

  Focusgroepen
  Ten tweede organiseerde ze focusgroepen met begeleiders (wonen, dagbesteding en ambulant) en behandelaren (zoals fysiotherapeuten, diëtisten, leefstijlcoaches, verpleegkundigen en gedragskundigen).

 • Wat is de stand van zaken?

  Het onderzoek is afgerond en de uitkomsten zijn verwerkt in een Engelstalig artikel dat is ingediend bij een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. Zodra het is gepubliceerd en openbaar beschikbaar is, zal het artikel op deze pagina te vinden zijn.

 • Delen