Prevalentie van bijkomende problematiek bij mensen met LVB

Bijkomende problematiek komt bij mensen met lichte verstandelijke beperkingen (LVB) veel voor. Dat weten we zowel vanuit de literatuur als vanuit de praktijk.

Maar welke bijkomende problematieken spelen bij deze doelgroep? Hoe vaak komen ze voor? En in welke categorieën kun je ze onderverdelen? Een onderzoeksteam van PWO neemt dit onder de loep, zodat Alliade hierop kan inspelen bij de zorgprogramma's die voor mensen met LVB worden ontwikkeld. Dit project draagt bij aan het bevorderen van de kwaliteit van de geleverde zorg en aan passende inzetbaarheid van medewerkers. Daarmee past het bij de strategie van Alliade, en bij de ambitie van Alliade om hét expertisecentrum LVB van Friesland te worden.


Samenvatting

 • Wat was de aanleiding voor het onderzoek?

  Meer risicofactoren, minder beschermende factoren
  Vanuit de literatuur en vanuit de praktijk is bekend dat mensen met LVB een grotere kans hebben op bijkomende problematiek, zoals een psychische stoornis, gedragsproblemen of verslaving. In de eerste plaats komt dit doordat het aantal risicofactoren bij hen groter is en het aantal beschermende factoren kleiner. Risicofactoren zijn onder andere beperkingen in het cognitief, sociaal-emotioneel en adaptief functioneren. Hiernaast komen bij mensen met LVB veel vaker lichamelijke en mentale afwijkingen voor die samenhangen met een psychische stoornis.

  Inrichting van de zorg
  Met het oog op het zorgprogramma dat Alliade voor de doelgroep LVB ontwikkeld, is het belangrijk om de prevalentie van de verschillende problematieken te weten, zodat hiermee bij de inrichting van de zorg rekening kan worden gehouden.

 • Wat zijn de onderzoeksvragen?
  • Welke bijkomende problematieken komen voor bij mensen met LVB?
  • Wat is de prevalentie van de bijkomende problematieken?
 • Wat is de meerwaarde van het onderzoek voor de cliënt, verwant en zorgmedewerker?

  Door inzicht in de prevalentie van bijkomende problematieken bij mensen met LVB kan de zorg hierop worden afgestemd, zodat zorgprofessionals zich hier specifieker op kunnen richten en de kwaliteit van leven voor cliënten toeneemt. Dit bevordert de kwaliteit van de geleverde zorg en draagt bij aan passende inzetbaarheid van medewerkers.  

 • Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

  Dit project is een literatuuronderzoek, dat wordt uitgevoerd door Marjanne van der Hoek (senior onderzoeker) en Ybelina de Jong (gedragskundige-onderzoeker).

 • Wat is de stand van zaken?

  Het project verkeert in de onderzoeksfase: de onderzoekers zijn bezig met het literatuuronderzoek.

 • Waar kan ik meer te weten komen over dit onderzoek?

  Voor meer informatie over dit onderzoek kun je contact opnemen met senior onderzoeker Marjanne van der Hoek: ma.vanderhoek@alliade.nl.

 • Hoe wordt het onderzoek gefinancierd?

  Dit onderzoek wordt gefinancierd door de afdeling PWO van Alliade.

Hoofdgebied
Gehandicaptenzorg
Onderzoekslijn(en)
Evidence based screening, diagnostiek en behandeling, LVB
Projectteam
 • Delen