Methodieken: wat is belangrijk voor de praktische toepasbaarheid?

Student:            Sophie de Jager
Opleiding:         Postmasteropleiding orthopedagoog-generalist, Opleidingsinstituut PPO 
Jaar:                   2023
Cijfer:                 9

         

Voor iedere cliënt de juiste methodiek
Voor iedere cliënt de juiste methodiek, dat is wat Alliade gehandicaptenzorg graag wil. Zo kan de begeleider de cliënt optimaal ondersteunen en optimaal rekening houden met zijn of haar specifieke mogelijkheden, beperkingen en problematiek, zodat hij of zij een zo prettig mogelijk leven kan leiden. Maar welke methodieken zijn er allemaal beschikbaar voor de verschillende doelgroepen in de gehandicaptenzorg? Vanuit welke visie zijn ze ontwikkeld, welke kaders en handvatten bieden ze en in hoeverre zijn ze wetenschappelijk onderbouwd? Een team van PWO deed hier onderzoek naar. 

Op welke criteria moet de praktische toepasbaarheid worden getoetst?
Sophie de Jager is gedragskundige bij Alliade en volgde de postmasteropleiding tot orthopedagoog-generalist. Voor het onderdeel Evidence Based Practice sloot ze aan bij het PWO-onderzoek Begeleidingsmethodieken voor mensen met een verstandelijke beperking. Onderdeel van dit onderzoek was ook de praktische toepasbaarheid van de methodieken die in Nederland beschikbaar zijn voor de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Sophie zocht uit op welke criteria de praktische toepasbaarheid van een methodiek moet worden getoetst.


Samenvatting

 • Wat was de aanleiding voor het onderzoek?

  Een team van PWO deed onderzoek naar de begeleidingsmethodieken die in Nederland beschikbaar zijn voor de verschillende doelgroepen binnen de gehandicaptenzorg. Een van de onderdelen hiervan was de praktische toepasbaarheid, binnen Alliade, maar ook binnen andere Nederlandse zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Hiervoor is het belangrijk om te weten op welke op welke criteria de methodieken moeten worden getoetst.

 • Wat was de onderzoeksvraag?

  Op welke criteria moet de praktische toepasbaarheid van een methodiek worden beoordeeld?

 • Hoe werd het onderzoek uitgevoerd?

  Sophie deed kwantitatief onderzoek in de vorm van een enquête onder behandelaren, begeleiders en managers. Ze benoemde aspecten waarvan bekend is dat ze een rol spelen in de implementatie en praktische uitvoerbaarheid van een methodiek en vroeg de deelnemers aan te geven in hoeverre ze deze aspecten belangrijk of onbelangrijk vinden. Daarnaast was er voor de deelnemers ruimte om te noteren welke andere aspecten ze belangrijk vinden.

 • Wat is de eindconclusie?

  Het belangrijkst voor de praktische toepasbaarheid van een methodiek vinden de deelnemers:

  • Op welke manier de kennis actueel blijft. 
  • Aan welke eisen een locatie of organisatie moet voldoen.
  • Hoe de methodiek moet worden geïmplementeerd.
  • Hoe de werkwijze van de methodiek eruitziet.

  Aspecten die in de enquêtevragen niet aan bod kwamen, maar door de deelnemers wel belangrijk worden gevonden:

  • Of duidelijk wordt aangegeven voor welke doelgroep de methodiek is bedoeld.
  • Of de methodiek geschikt is voor de individuele cliënt.
  • In hoeverre de methodiek wetenschappelijk is onderbouwd.
  • Of de methodiek past binnen de visie van de organisatie.
  • Of de methodiek kan worden gebruikt in combinatie met andere methodieken.
 • Wat is de meerwaarde van het onderzoek voor de cliënt, verwant en zorgmedewerker?

  Een goed passende en goed toepasbare methodiek draagt bij aan een betere kwaliteit van zorg en aan een betere kwaliteit van leven voor de cliënt.

 • Wat was het vervolg?

  De uitkomsten van Sophies onderzoek werden meegenomen in het bredere PWO-project Begeleidingsmethodieken voor mensen met een verstandelijke beperking.


Documenten

Hoofdgebied
Gehandicaptenzorg
Onderzoekslijn(en)
Evidence based screening, diagnostiek en behandeling
 • Delen