Alliade

Klachten

Heeft u een klacht over onze zorg? Of lopen zaken anders dan u graag had gezien? Blijf er niet mee zitten. We stellen het op prijs wanneer u het ons laat weten. We gaan dan graag in gesprek om samen naar een oplossing te zoeken. Als u ontevreden bent, zijn er verschillende mogelijkheden om dit onder onze aandacht te brengen.

Bespreek uw klacht met de betrokkene(n)

Wij adviseren u om uw klacht altijd eerst te bespreken met de betrokken medewerker. We vinden het belangrijk dat u uw ontevredenheid in alle open- en eerlijkheid kunt bespreken. De medewerker zal dan ook respectvol met uw klacht omgaan. Komt u er niet uit met de medewerker of vind u het lastig om uw klacht te bespreken? Dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling, en kunt u ondersteuning vragen aan de klachtenadviseur van Zorggroep Alliade.

Bespreek uw klacht met de klachtenadviseur

De klachtenadviseur ondersteunt u bij het kenbaar en bespreekbaar maken van onvrede en klachten. De klachtenadviseur behandelt uw klacht niet inhoudelijk, maar zorgt ervoor dat de klacht op de juiste plaats en op de juiste manier wordt behandeld. Ze probeert via de weg van bemiddeling tot een oplossing te komen en neemt daarbij een neutrale positie in.

De klachtenadviseur van Zorggroep Alliade is Ingrid de Jong
Telefoon: 0513 - 64 39 10 of 06 - 83 25 73 97
E-mail:

Meriant klachten@meriant.nl
Talant klachten@talant.nl
Reik klachten@reik.nl
Wil

klachtenadviseur@welkombijwil.nl

Friese Staten klachten@friesestaten.nl
BaanPlus klachten@baanplus.nl

Klachtenregeling Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang heeft een speciale klachtenregeling. Hier kunt u terecht als u een klacht hebt over onvrijwillige zorg. De vertrouwenspersoon Wzd kan u hierbij helpen. Ook kunt u natuurlijk eerst informatie inwinnen bij onze eigen klachtenadviseur.

Klachten die betrekking hebben op onvrijwillige zorg en de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) worden behandeld door de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KOCZ).

U kunt uw klachten over onvrijwillige zorg en de Wzd niet zelf rechtstreeks indienen bij de KCOZ. Dit moet via het betreffende zorgonderdeel van Alliade. Na ontvangst van de klacht neemt het KCOZ contact met u op over uw klacht. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar de pagina Wet zorg en dwang op de website van:

https://www.talant.nl/over-talant/wet-zorg-en-dwang
https://www.meriant.nl/over-meriant/wet-zorg-en-dwang
https://www.reik.nl/over-reik/wet-zorg-en-dwang

Geschillencommissie

Geschillencommissie
Nederland beschikt over een Geschillencommissie. Deze commissie bestaat uit meerdere commissies, die klachten over verschillende, specifieke onderwerpen behandelen. Er zijn consumentencommissies, die klachten tussen consumenten en ondernemers behandelen en er zijn zakelijke commissies. Meer hierover leest u op de website van de Geschillencommissie.

Klachtenloket zorg
Informatie over het Klachtenloket Zorg vindt u in onderstaande flyer.

© 2022 - Alliade
Inloggen
scrollen