Alliade

Privacy

Privacystatement Zorggroep Alliade

Bij Alliade hechten we veel waarde aan privacy. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is onderdeel van het verlenen van de beste zorg aan onze cliënten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als u als cliënt, verwant van de cliënt, belangenbehartiger, sollicitant of op andere wijze bij Alliade betrokken bent, verwerken we persoonsgegevens van u. Dat is nodig, maar u moet er ook op kunnen vertrouwen dat wij uw gegevens correct en volgens de wet behandelen en uw privacy daarbij respecteren. Om inzichtelijk te maken hoe wij dit doen, hebben wij dit Privacystatement opgesteld.

Hebt u na het lezen van het privacystatement nog vragen of klachten over hoe wij bij Alliade omgaan met uw privacy en welke gegevens er worden verwerkt of wilt u meer weten, dan kunt u daarvoor terecht bij Richard Oynhausen (Concern Information Security Officer) en Cindy de Jong (Data Protection Officer). Zij zijn te bereiken via privacy@alliade.nl

Informatie over het verwerken van uw gegevens bij een bezoek aan onze website leest u in ons Cookiebeleid. Over de informatie op de site en het email verkeer kunt u meer lezen bij in de disclaimer.

© 2022 - Alliade
Inloggen
scrollen