Jouw privacy als medewerker / stagiair / leerling /Zzp'er / uitzendkracht / sollicitant

Als jij een arbeids-, stage of leerovereenkomst met Alliade hebt afgesloten of een overeenkomst van opdracht (Zzp), dan verwerken we persoonsgegevens van jou om aan de overeenkomst te kunnen voldoen. Dit doen we ook omdat we daarmee aan wettelijke verplichtingen voldoen zoals op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. Als je via een uitzendbureau- of detacheringbureau voor Alliade werkt en als je meedoet aan een sollicitatieprocedure geldt dit ook. Daarnaast kan jouw toestemming ook een basis zijn voor het verwerken van bepaalde gegevens. Medewerkers, stagiaires en leerlingen kunnen uitgebreide informatie vinden in ons kwaliteitssysteem Ikaaa. Alle andere personen die werkzaamheden voor Alliade verrichten kunnen mailen voor informatie naar privacy@alliade.nl.

Welke gegevens verwerken wij van jou en waarom
Wij verzamelen gegevens die nodig zijn om met jou te kunnen communiceren, voor de (salaris)administratie, om ons te kunnen verantwoorden of als je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven. De gegevens maken het mogelijk om onze verplichtingen met betrekking tot de overeenkomst met jou na te kunnen komen en om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Met welke organisaties deelt Alliade jouw persoonsgegevens
Wij delen jouw gegevens om te voldoen aan de afspraken met het UWV, pensioenfonds, bedrijfsarts, school, enzovoort.

Als jij een arbeids-, stage of leerovereenkomst met Alliade hebt afgesloten of een overeenkomst van opdracht (Zzp), dan verwerken we persoonsgegevens van jou om aan de overeenkomst te kunnen voldoen. Dit doen we ook omdat we daarmee aan wettelijke verplichtingen voldoen zoals op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. Als je via een uitzendbureau- of detacheringbureau voor Alliade werkt en als je meedoet aan een sollicitatieprocedure geldt dit ook. Daarnaast kan jouw toestemming ook een basis zijn voor het verwerken van bepaalde gegevens. Medewerkers, stagiaires en leerlingen kunnen uitgebreide informatie vinden in ons kwaliteitssysteem Ikaaa. Alle andere personen die werkzaamheden voor Alliade verrichten kunnen mailen voor informatie naar privacy@alliade.nl.

Welke gegevens verwerken wij van jou en waarom
Wij verzamelen gegevens die nodig zijn om met jou te kunnen communiceren, voor de (salaris)administratie, om ons te kunnen verantwoorden of als je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven. De gegevens maken het mogelijk om onze verplichtingen met betrekking tot de overeenkomst met jou na te kunnen komen en om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Met welke organisaties deelt Alliade jouw persoonsgegevens
Wij delen jouw gegevens om te voldoen aan de afspraken met het UWV, pensioenfonds, bedrijfsarts, school, enzovoort.