Jouw privacy als derde

Derden zijn professionals zoals onderaannemers, externe behandelaren, opdrachtnemers, jeugdbeschermers, taxibedrijven, enzovoort. Het kan zijn dat jij op basis van een wettelijke bepaling betrokken bent bij een cliënt, zoals door de Wet op de jeugdzorg of de Wet opneming bijzondere ziekenhuizen. Dat betekent dat jij of jouw (organisatie) een overeenkomst voor dienstverlening heeft afgesloten met Alliade en jij bijvoorbeeld behandelaar bent van een cliënt.

Welke gegevens verwerken wij van jou en waarom
Wij verzamelen gegevens die we nodig hebben om met jou in contact te kunnen treden, ons te verantwoorden (onder andere Verklaring Omtrent Gedrag) en als je toestemming hebt gegeven (zoals wanneer je mantelzorger van een cliënt bent). De gegevens worden gebruikt om de overeenkomst die wij met jou of jouw organisatie hebben afgesloten.

Met welke organisaties deelt Alliade jouw persoonsgegevens
Wij delen gegevens met anderen zoals de belastingdienst, inspectie en het accountantskantoor. Dit heeft voornamelijk een wettelijke grondslag.