Jouw privacy als verwant / belangenbehartiger / contactpersoon

Als je geen cliënt bent van Alliade kan het toch zijn dat we een beperkt aantal persoonsgegevens van jou verwerken. Dit is het geval als je verwant, contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger bent van de cliënt.

Welke gegevens verwerken wij van jou en waarom
Wij verzamelen onder andere gegevens waarmee het mogelijk wordt om jou te kunnen bereiken, jouw relatie met de cliënt vast te stellen en de gegevens waar jij toestemming voor hebt gegeven. Wij verwerken jouw gegevens ook omdat de wetgever dit van ons vraagt.

Met welke organisaties deelt Alliade jouw persoonsgegevens
We delen gegevens met andere hulpverleners waarvoor het van belang is om te weten wie de belangenbehartiger van de cliënt is.