Samen zorgen nu én in de toekomst

Je leest er veel over in het nieuws: de betaalbaarheid van zorg komt onder druk, de vraag naar zorg neemt toe en nieuwe medewerkers zijn steeds lastiger te vinden... Daarnaast zijn ook binnen de zorg de kosten voor bijvoorbeeld personeel, energie, huur en voeding stijgende. Dit terwijl we als zorgverlener lang niet alle kostenstijgingen evenredig vergoed krijgen. Allemaal redenen waarom we in Nederland de gezondheidszorg deels moeten veranderen. We moeten nu kijken naar mogelijkheden om het anders te doen en ons voorbereiden op de toekomst. Dat doen we ook binnen Alliade.

Je leest er veel over in het nieuws: de betaalbaarheid van zorg komt onder druk, de vraag naar zorg neemt toe en nieuwe medewerkers zijn steeds lastiger te vinden... Daarnaast zijn ook binnen de zorg de kosten voor bijvoorbeeld personeel, energie, huur en voeding stijgende. Dit terwijl we als zorgverlener lang niet alle kostenstijgingen evenredig vergoed krijgen. Allemaal redenen waarom we in Nederland de gezondheidszorg deels moeten veranderen. We moeten nu kijken naar mogelijkheden om het anders te doen en ons voorbereiden op de toekomst. Dat doen we ook binnen Alliade.

Teams binnen Alliade verkennen momenteel de mogelijkheden om zaken anders aan te pakken. We kijken dan niet alleen naar kostenbesparingen, maar verkennen ook mogelijkheden om onze zorg anders te organiseren en te investeren in oplossingen. Dit om ervoor te zorgen dat we ook de komende jaren goede zorg kunnen blijven verlenen. We willen toekomstbestendig zijn en houden met onze verbeteracties rekening met:

  • toenemende vraag naar zorg
  • een krappere arbeidsmarkt
  • vergoedingen en tarieven die onder druk staan
  • ICT-oplossingen die zorg gemakkelijker kunnen maken
  • versterken van het sociale netwerk rondom iedere client
  • meer samenwerking

In 2024 gaan we je regelmatig informeren over hoe Alliade hiermee aan de slag gaat. Hierbij blijven we gaan voor onze missie: een goed en zinvol leven voor cliënten.  Dit doen we niet alleen met onze (zorg)medewerkers, maar ook met vrijwilligers, ketenpartners en het netwerk om iedere cliënt heen. En daar ben jij ook onderdeel van.

Heb je vragen hierover? Stel ze dan eens aan een leidinggevende van een locatie. Je kunt je eventuele vraag ook mailen naar: communicatie@alliade.nl.